Föreningen AMPRNet Sverige är organiserad i regioner motsvarande beredskaps-Sverige

Varje region har en koordinator.

Välj region i snabbväljaren!

fro karta liten