Föreningens resurser

Föreningen disponerar ett antal unika resurser som gör det möjligt att bygga och driva en del av Internet som Internetoperatör. En första förutsättning är att disponera en adressrymd och det är tillgången till IP-adresser som är grunden för föreningens existens. Överenskommelsen med Sunet om Internettransit är också en grundsten.  Kommunikationssystem kräver sedan tillgång till infrastruktur och utrustning för att bygga länkar. I flera fall stöder infrastrukturägande  offentliga organisationer och företag föreningens ändamål genom att ställa sådana resurser till förfogande. Till sist behövs också tillgång till kompetens. Den står föreningens medlemmar för.