IPv4-rymden, 44.140.0.0/16, är licensierad från ARDC. IPv6-rymden, 2001:6b0:4b::/48, har tillkommit genom en delegation via Sunet. ARDC-licensen löpte ursprungligen på fem år men är nu förlängd tllsvidare, tills annat meddelas. Den tillåter att adressrymden utannoseras lokalt via BGP mot Sunet, vilket gör det möjligt att bygga och driva en skarp del av Internet. IPv4-rymden lyder under ARDC Terms of Service som bland annat kräver en licensierad radioamatör som ansvarig för adresser ur adressrymden. Ett annat krav är att verksamheten måste vara strikt icke-kommersiell och samhällsnyttig.

För att säkerställa organisatorisk förankring, kontinuitet och övervakning av att regelverket följs, har Föreningen AMPRNet Sverige dessutom beslutat att underdelegationer ur adressrymderna bara kan ske till organisationer snarare än individer. Alla slags underdelegationer ska godkännas av föreningens styrelse. Samtliga delegationsmottagare ingår i en adresslista för anmälning av missbruk abuse(at)amprnet.se. 

Föreningen abonnerar på domännamnet amprnet.se och har subdomänen se.ampr.org delegerad av ARDC. Baklängesuppslagningen för IPv4-rymden 44.140.0.0/16 har delegerats till oss av ARDC och fö IPv6-rymden 2001:6b0:4b::/48 av SUNET.  Ansvaret för namnserverfunktionen delegeras tillsammans med adressrymden till lokala medlemsorganisatoioner för att öka chansen att den fungerar även om delar av nätet isoleras. Detaljer finns här

Föreningen AMPRNet Sverige har en överenskommelse med Sunet om Internettransit via gateways vid någon av Sunets närvaropunkter i landet (se karta).  Liksom ARDC, förväntar sig Sunet att verksamheten är samhällsnyttig. Sunet förväntar sig också att vi klarar oss själva på ett kompetent sätt och inte belastar deras driftsorganisation. Oklarheter ska redas ut via Forum, HOWTOs och FAQ på föreningens webbplats.

För närvarande finns AMPRNet/Sunet-gateways etablerade  i Kalix, Luleå,  Gällivare, Sundsvall, Östersund, Stockholm (2st), Göteborg och Borås. Ytterligare gateways är under etablering  i Gävle, Uppsala och Norrköping. Diskussioner finns också om gateways i Örebro, Skövde, Trollhättan, Jönköping, Kalmar, Växjö, Kristianstad och Malmö.

 

Föreningen AMPRNet Sverige har i flera fall, oftast via någon av sina medlemmar, fått tillgång till infrastruktur i form av antennplatser, passiv reservfiber, passiva våglängder i CWDM-utrustningar, aktiva våglängder i DWDM-utrustningar eller VLAN i någon operatörs nät. Dessa resurser gör det möjligt att bygga redundanta länkar med egen reservkraftförsörjning under föreningens kontroll. Dessa länkar är avsedda att användas när andra alternativ inte finns.

Föreningen har, direkt eller indirekt via sina medlemmar, fått tillgång tll olika typer av utrustning, inklusive

  • Nätutrustning, exempelvis routers, switchar, mikrovågslänkar
  • Serverutrustning som används för att implementera och driva nätverkstjänster (dns, tid) och applikationstänster (web, mm)
  • Kraftförsörjningsutrustnng, exempelvis batterier, regiulatorer, adaptrar, solceller