Informationen om dig som sparas, används för att hålla dig informerad om föreningens olika aktiviteter såsom medlemsmöten, fältaktiviteter och liknande, samt för att ge dig åtkomst till de medlemsspecifika areor på vår hemsida under tiden du är medlem i föreningen.

De uppgifter som sparas är:

  • Ditt verkliga namn (förnamn ocn efternamn) för att ge dig tillgång till relevant information om olika riktade verksamheter i föreningen.
  • Ditt användarnamn i systemet, t.ex. din anropssignal för att kunna användas som filter för de aktiviteter som kräver ett amatörradiocertifikat.
  • Din e-postadress för att skicka ut medlemsrelaterad information som t.ex. medlemsmöten, årsmöten.
  • Lösenord (krypterat) för att säkerställa din integritet.
  • De användargrupper du har tillgång till för att medverka i t.ex. styrelsearbetet eller andra grupper som är knutna till olika projekt.

Du kan närhelst så önskas, begära ut information om det som finns lagrat om dig.

När ditt medlemsskap i föreningen upphör, raderas all information om dig på ett systematiskt vis.

Uppdaterad 2020-10-07 av Webmaster

Användning av kakor (cookies)

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • Att webbplatsen innehåller cookies.
  • Vad dessa cookies används till.
  • Hur cookies kan undvikas.

Cookies är en form av textfil som lagras på din dator. Det finns två olika typer av cookies, session-cookies samt persistant-cookies. Session-cookies lagras endast temporärt på din dator för att försvinna när du lämnat webbplatsen. En persistant cookie stannar på din dator fram till det datum då cookien anses vara förbrukad.

Föreningen AMPRNet Sverige använder cookies enbart för att öka webbplatsens funktionalitet och underlätta för dig som besökare.

För att undvika cookies stänger du av möjligheten att lagra dessa via din webbläsares säkerhetsinställningar. Gå till respektive webbläsarleverantörs hemsida för instruktioner om hur man stänger av cookies.

Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsens) webbplats.

Post- och telestyrelsens webbplats