AMPR-IoT är ett amatördrivet miljöövervakningsnät bestående av

  • En byggsats till en miljöövervakningsstation baserad på ett lokalt autonomt sensornätverk med olika sensorinterface, egen energiförsörjning, en sänknod ansluten till en gateway med stöd för olika slags upplänkar till Internet via AMPRnet
  • Lokala affärsmodeller som möjliggör uthållig drift av sådana stationer
  • Central databas i anslutning till programstöd för analys och visualisering