Amatörradioföreningsr/FRO-avdelningar som redan är anslutna eller är under anslutning

Län Medlem Kontaktperson(er) Anslutna resurser
AB SK0AR SM0MPE/SM0EPX VHF/UHF-repeater
AB SK0BU SA0CAD/SA0BXI SUNET/AMPR-gateway
AB SK0MT SM0MPV/SM0KDG Klubblokal, reservkraftregulator, miljödata
AB SK0NN SM0YIX/SM0WIU VHF/UHF-repeater
AB SK0QO SM0GBY VHF/UHF-repeater
AB SK0TM SM0UGV/SM0IFP SUNET/AMPR-gateway, APRS Igate, Miljödata
AB SK0UX SM0SHG Klubblokal, Remote HF, websdr
AB SL0ZS SM0IFP VHF/UHF-Repeater
AC SK2AT SA2RJO SUNET/AMPRNet-gateway
AC SK2AU SM2ICO D-Star repeater
BD SK2AZ SM2JQV  VHF/UHF-Repeaters, DMR, Remote HF
BD SK2DR SM2GCQ  VHF/UHF-Repeaters, DMR, D-STAR, APRS
BD SK2GJ SM2RAT SUNET/AMPRNet-gateway,Klubblokal, UHF/VHF-repeater, DMR, APRS
BD SK2HG SM2OAN SUNET/AMPRNet-gateway, Klubblokal, UHF/VHF-repeater, DMR, APRS, AIS, Remote HF, etc
BD SK2TP SM2Z  VHF/UHF-repeaters, DMR, Flightradar
BD SK2VX SA2BLV  VHF/UHF-repeater
BD SL2ZC SM2HJJ  VHF/UHF-repeater
BD SL2ZZU SM2GCQ  SUNET/AMPRNet-gateway, Klubblokal, Remote HF
BD SL2ZYK SM2Z  Klubblokal
BD SL2ZZY SM2OAN  Klubblokal
D SK5LW SM5OXV VHF/UHF-repeaters
D SK5UM SM5TAH  Klubblokal,  WINLINK Gateway,
E SK5BN SA5BKE D-star, Echolink, APRS Igate, Flightradar24, fjärrstyrd radiostation i samarbete med SL5ZYT
E SL5ZZV SM5YLG D-star, Echolink, APRS Igate, Flightradar24, fjärrstyrd radiostation i samarbete med SK5BN
M SK7BS SA7AKU BBHN/HSMM
M SK7ES SM7AUV BBHN/HSMM
M SK7OA SM7MMJ BBHN/HSMM
M SL7ZAY SA7AUV BBHN/HSMM
O SK6AB SA6BBC AMPRNet/Sunet-gateway
O SK6AG SM6RTN  
O SK6BA SM6TZL  
O SK6LK SA6BPC AMPRNe/Sunet-gateway
S SK4KS SM4UKY SUNET/AMPRNet-gateway, APRS Igate
W SK4AO SM4KUH D-STAR, Echolink, RemoteRig
W SK4BW SM4UXQ/SM4UZM SUNET/AMPRNet-gateway, APRS, D-STAR, Radiobodlarm
X SK3GA SA3BPE  
X SK3GK SA3ARQ  
X SL3ZZW SM3IIE SUNET/AMPRNet-gateway,
Y SK3BG SM3EFS SUNET/AMPRNet-gateway, D-star SK3RFG B, SK3RFG C, Echolink SK3BG-R, APRS Igate, Flightradar24, AIS, Fjärrstyrd radiostation (RemoteRig)
Z SK3JR SM3EQF SUNET/AMPRNet-gateway, VHF/UHF-repeaters
Z SL3ZV SA3AAG  

 

Kartan nedan är ännu inte uppdaterad av samtliga koordinatörer

amprnet sm