AMPRNet Sverige är en frivilligorganisation, en ideell förening inriktad på samhällsskydd och beredskap med tillgång till en del unika resurser som gör det möjligt att bygga och driva en del av Internet, som Internetoperatör. 

Vår ambition är att erbjuda Internettjänster, och om möjligt Internetaccess, när andra alternativ saknas,  i syfte att stärka samhället vid naturkatastrofer eller andra extraordinära situationer.  Ideellt och strikt icke-kommersiellt. Konkurrerar inte med någon. En sista utväg om man så vill.

Vilken av våra målgrupper tillhör du?

  • En organisation med beredskapsansvar som kan behöva en extra livlina när alternativ saknas?
  • Har du tillgång till reservinfrastruktur som du kan låna ut tills du behöver den själv, exempelvis antennplatser, reservfiber, kommunikationsutrustning eller servrar, så att vi kan nå ut längre?
  • Är du medlem i en organisation som kan vara med och bygga och driva en AMPRNet-nod, exempelvis en amatörradioförening eller FRO-avdelning?
  • Är du en teknikintresserad person med specialkompetens om kommunikationslänkar, reservkraftförsörjning , IP-nät, programvarusystem, säkerhet, verktyg för drift och underhåll eller tillämpningsutveckling?
  • Tillhör du en prepparintresserad allmänhet?

 Välj alternativ i målgruppsväljaren och läs mer.