1. Styrelsen (epost)

Ordförande: SA0BXI/Björn Pehrson, SK0BU (2016-2023)
Vice Ordförande: SM0RGM/Stefan Helander, SK0AR (2023)
Sekreterare, SM0XIA/Göran Dalin, individuell medlem (2022-2023)
Kassör: SM0KDG/Dag Florén, SK0MT (2018-2024)
Ledamot: SM0IFP/Jan-Olof Nilsson,  SK0TM (2017-2024)
 
Suppleanter
Suppleant1: SM5GXQ/Peter Lindquist, SK5BN, (2022-2023)
Suppleant2: SM2BLV/Peter Lundberg, SK2AT (2021-2024)
 
Sunet-observatör utsedd av Sunet
SM2OUY/Börje Josefsson
 
2. Valberedning
Valberedare1, SM6TZL /Dan Jernheden, SK6BA (2018-2023)
Valberedare2, SM0EPX/Mikael Grimsland, SK0AR (2017-2024)
 
3. Revisorer
Revisor, SM3EQF/Christer Widell, SK3JR (2018-2024)
Revisorssuppleant, SM0TCZ/Håkan Sengoltz, SK0QO (2022-2023)
 
4. Informationsgrupp
SM0IFP/Jan-Olof Nilsson (sammankallande)
SM7FLD/Håkan Svensson (web)
SA3BPE/Henrik Persson (sociala medier)
 
5. Infrastrukturgrupp
SA5BKE/Eric Söderman (sammankallande)
SM0VWM/Anders Högberg
SA2RJO/Robin Johansson
Johan Löfgren
Anders Eliasson
SM0ORB Anders Törnkvist
SM0RGM Stefan Helander
SM0IFP Jan Olof Nilsson
SM0TCZ Håkan Sengoltz
SM0TQTJoar Jacobsson