1. Styrelsen (epost)

Ordförande: SA0BXI/Björn Pehrson, SK0BU, koordinator i region AB (2016-2022)
 
Ordinarie ledamöter med speciella funktioner
Ledamot1: Sekreterare, SA5BKE/Eric Söderman, SK5BN (2018-2022)
Ledamot2: Kassör, SM0KDG/Dag Florén SK0MT, där han också är kassör. (2018-2022)
Ledamot3, SM2OAN/Mikael Styrefors, SK2HG, koordinator i region BD.(2017-2023)
Ledamot4: SM0IFP/Jan-Olof Nilsson, nominerad av FRO Stockholm, SK0TM och SK0QO (2017-2023)
 
Suppleanter
Suppleant1: SM3EFS/Lennart Lind, SK3BG, koordinator i region Y (2016-2022)
Suppleant2: SM5OXV/Urban Ohlsson, SK5LW, Koordinator I region D (2017-2023)
 
Sunet-observatör utsedd av Sunet
SM2OUY/Börje Josefsson
 
2. Valberedning
Valberedare1, SM6TZL /Dan Jernheden, SK6BA (2018-2022)
Valberedare2, SM0EPX/Mikael Grimsland, SK0AR (2017-2022)
 
3. Revisorer
Revisor, SM3EQF/Christer Widell, SK3JR, koordinator i region Z (2018-2022)
Revisorssuppleant, SM5RVH/Robert Hellberg (2019-2022)
 
4. Informationsgrupp
SM0IFP/Jan-Olof Nilsson (sammankallande)
SM7FLD/Håkan Svensson
SA4BPE/Henrik Persson
 

5. Infrastrukturgrupp

SA5BKE/Eric Söderman (sammankallande)

SM0VMW/Anders Höberg

SA2RJO/Robin Johansson

?/Johan Löfgren

 ?/Anders Eliasson