1. Styrelsen (epost)

Ordförande: SA0BXI Björn Pehrson, SK0BU (2016-2024)
Vice Ordförande: SM0RGM Stefan Helander, SK0AR (2024)
Sekreterare, SM0XIA Göran Dalin, individuell medlem (2022-2025)
Kassör: SM0KDG Dag Florén, SK0MT (2018-2024)
Ledamot: SM0IFP Jan-Olof Nilsson,  SK0TM (2017-2024)
 
Suppleanter
Suppleant1: SA5SHO Sven Holmström, SK5AA (2024-2025)
Suppleant2: SM2BLV Peter Lundberg, SK2AT (2021-2024)
 
Sunet-observatör utsedd av Sunet
SM2OUY Börje Josefsson
 
2. Valberedning
Valberedare1, SM6TZL  Dan Jernheden, SK6BA (2018-2025)
Valberedare2, SM0EPX Mikael Grimsland, SK0AR (2017-2024)
 
3. Revisorer
Revisor, SM3EQF Christer Widell, SK3JR (2018-2024)
Revisorssuppleant, SM0TCZ Håkan Sengoltz, SK0QO (2022-2025)
 
4. Informationsgrupp
SM0IFP Jan-Olof Nilsson (sammankallande)
SM7FLD Håkan Svensson (web)
SA3BPE Henrik Persson (sociala medier)
 
5. Infrastrukturgrupp
SA5BKE Eric Söderman (sammankallande)
SA0BXI Björn Pehrson
SA0MAD Magnus Danielsson
SA2BLV Peter Lundholm
SA2RJO Robin Johansson
SA7BGG Peter Johansson
SM0IFP Jan Olof Nilsson
SM0ORB Anders Törnkvist
SM0RGM Stefan Helander
SM0TCZ Håkan Sengoltz
SM0TQTJoar Jacobsson