AMPRnet är ett svenskt icke-kommersiellt Internetsegment som byggs och drivs av amatörradioföreningar och FRO-avdelningar över hela landet, medlemmar i föreningen AMPRnet Sverige. Det består av regionala intranät som ansluts till Internet via Sunet, det svenska universitetsnätet. Dessa regionala intranät konstrueras för att fungera regionalt/lokalt så länge som möjligt, även om Internet inte kan nås. Kritiska tjänster måste då erbjudas via egna servrar med redundans och tjänsteutbudet anpassas till kritiska behov.

Förutom nättjänsterna namnöversättning (DNS) och tid (egna klockor) finns en rad slutanvändartjänster sedan tidigare redan i drift i flera regioner, bland annat fjärrstyrning av kortvågsstationer, repeaternät för mobil radiotelefoni, IP-telefoni, videokonferens, webbtjänster, e-post, chatt-tjänster, spårning, mm.

Under våren 2024 sjösätter vi ett antal nya tjänster som lyfter ambitionsnivån i hela tjänsteutbudet. Grunden för detta är en autentiseringstjänst, AMPRid, som gör det möjligt att definiera behörighetskrav för olika tjänster. I första omgången blir det möjligt att autentisera licensierade radioamatörer och definiera individuella befogenheter för dessa, för att ge dem access till resurser som kräver amatörradiolicens. I förlängningen kommer andra grupper omfattas..

AMPRid sm7fld

Ytterligare en tjänst som utnyttjar AMPRid och sjösätts samtidigt är Enkel Inloggning (SSO) till ett antal redan befintliga tjänster. Det betyder att man genom en och samma inloggning får tillgång till alla de tjänster man är behörig för, istället för att man som tidigare fått lov att logga in på var och en av dessa tjänster separat.

Startskottet för sjösättningen går vid SSAs årsmöte i Borgholm sista helgen i april. Du som är licensierad radioamatör och planerar att komma till Borgholm: Ta med ditt certifikat och legitimation så att du kan registrera dig. Sjösättningen koordineras av Peter/SA2BLV.