AMPRnet är ett svenskt icke-kommersiellt Internetsegment som byggs och drivs av amatörradioföreningar och FRO-avdelningar över hela landet, medlemmar i föreningen AMPRnet Sverige. Nätet består av regionala intranät som ansluts till Internet via Sunet, det svenska universitetsnätet. Dessa regionala intranät konstrueras för att fungera regionalt/lokalt så länge som möjligt, även om Internet inte kan nås, till exempel vid större elavbrott. Kritiska tjänster erbjuds via egna servrar med redundans och tjänsteutbudet anpassas till kritiska behov.

Förutom nättjänsterna namnöversättning (DNS) och tid (egna klockor) finns en rad slutanvändartjänster sedan tidigare redan är i drift i flera regioner, bland annat fjärrstyrning av kortvågsstationer, repeaternät för mobil radiotelefoni, IP-telefoni, videokonferens, webbtjänster, e-post, chatt-tjänster, spårning, mm.

Under våren 2024 har ett antal nya tjänster sjösatts som lyfter ambitionsnivån i hela tjänsteutbudet. Grunden för detta är en autentiseringstjänst, AMPRid, som gör det möjligt att definiera behörighetskrav för olika tjänster. I första omgången är det möjligt att autentisera licensierade radioamatörer och definiera individuella befogenheter för dessa, för att ge dem access till resurser som kräver amatörradiolicens. I förlängningen kommer andra grupper omfattas.

Du som är licensierad radioamatör och vill registrera dig: Klicka på AMPRid/Registrering i menyraden på hemsidan, fyll i formuläret,  ladda upp ditt certifikat och legitimation och invänta bekräftelse.

Ytterligare en tjänst som utnyttjar AMPRid och sjösätts samtidigt är Enkel Inloggning (SSO) till ett antal redan befintliga tjänster. Det betyder att man genom en och samma inloggning får tillgång till alla de tjänster man är behörig för, istället för att man som tidigare fått lov att logga in på var och en av dessa tjänster separat.

 

AMPRid sm7fld

Startskottet för sjösättningen gick vid SSAs årsmöte i Borgholm 2024-04-27.