Noteringar efter regionalt AmprNet-möte:

Datum: 2020-01-11 Lördag kl 14-16 (17)
Plats: Bråvalla, HV lokalen Byggnad 63 mitt emot Fias katthem, Norrköping

Moderator för mötet: RVH
Möteslokalfixare: XAV
Fikabrödsfixare: RVH
Kaffefixare: XAV
Videokonferensfixare: BKE


0: Kort presentation av deltagarna

 • Medverkande var: Håkan SM5XAV, Andreas SA5UTR, Peter SM5GXQ, SM5YLG Christoffer, SA5BZG Christer, SA5CMG Clarence, SA5JAR Andreas, SM5PHB Åke, SM5DRW Eric, SA5BKE Eric, SA5MAC Niklas, SM5RVH Robban, SA0BXI Björn

  1: På gång AmprNet centralt – BKE/BXI

 • Björn var mitt uppe i en konfiguration/installation i AmprNet men kunde ändå berätta en hel del om aktiviteter i olika regioner, försäljningen av delar av Amprnets addressrymd, förhållanden till olika rörelser och organisationer m.m.

  2: På gång inom E-län - koordinator BKE

 • Eric redogjorde för och visade bilder på Amprnet-utrustning på Sunet-anslutningen i Linköping samt vid installationen på Campus Norrköping.

     3: På gång inom FRO E-län – YLG

 • Christoffer meddelade att justeringar/förbättringar i befintlig infrastruktur i Norrköping kommer ske inom de närmaste veckorna. Christoffer informerade även att FRO har hört av sig till honom för att göra ett reportage om Amprnet för publicering på/i lämpligt FRO-media.

  4: På gång inom AB-än – BXI

 • Björn informerade om att målet att få konnektivitet över hela länet fortsätter med en mix av länkar, fiberförbindelser etc. Vidare informerades om att det har köpts in utrustning för att kunna kommunicera via Oscar100. Mer info kommer.

  5: Presentation om vad som sades o presenterades på FRO’s IT o
  Sambandskonferens i Hallsberg som berör AmprNet – BKE, YLG

 • Eric och Christoffer var på FRO's Sambands och IT-konferens i Hallsberg och redogjorde för vad som sades där. Eric och Christoffer finner ett ökat intresse för Amprnet genom flertalet mailfrågor som inkommit.

  6: På gång o driftsatt utrustning Nyköping - RVH/UTR

 • I Nyköping har Andreas UTR och Robban RVH installerat en PC med programvara Comline, en Aurora C52 för 69 Mhz, en WX3in1-APRS Digi/Igate (SM5RVH-2) samt en DMR-simplexhotspot (SA5UTR). Allt med Amprnet som bärare.

  rvh1.png

 • Privata nyinvesteringar samt omfördelning av länk-utrustning pågår för att möjliggöra nyttjande av nämnd utrustning men i Norrköping.

 • Robban visade på bilder från installationen samt hur predikteringar medelst programvara inte alltid stämmer med verkligheten.


  7: Robusta repeaternät:
  - BrandMeister - lokal/submaster – MAC

 • Niklas beskriver hur han installerat en sub-brandmeister server som kan agera autonomt med ett antal lokala/regionala repeatrar utan behov av access till Brandmeister.

 • ActionItem: Niklas arbetar vidare med detta och begär hjälp av oss andra vid behov och för att koppla in flera hotspots till sub-branndmeistern.


  - SVXlink/SVXReflektor – GXQ

 • Av Peter fick vi en en mycket uppskattad livedemo av hur vi kan nyttja SVXLink med SVXReflektor för att koppla sammans repeatrar.

 • ActionItem: Peter och Christoffer arbetar vidare på att implementera detta på RU0-repeatern i Norrköping.

  8: Genomförda tidigare actionitems - erfarenheter – RVH

 • Robban tog upp frågan kring säkerhet och tipsade om det som finns omnämnt på amprnet.se under HowTos hur management av utrustning medelst ssh-tunnlar samt Firewallregler i AirOs kan tillämpas.

 • Att vi behöver se över öppna portar, stänga ner tjänster som inte behövs, aktivera brandväggar, att patcha os INNAN vi ansluter något på Amprnet poängterades.

 • Plats för gemensam dokumentation har tidigare föreslagits vara en GitLab-lösning som Eric ordnat. Mötet beslöt att fortsätta med GitLab för fortsatta tester.

  ActionItem: Eric ordnar konto berörda användare.

 • Namnstandard för SSID:n – vi påminde varandra att om vi kör på Amatörfrekvenser så sätter vi relevanta SSID:n som callsigns.

  9: Mobil wifi-hotspot för mail – RVH

 • Robban har konfigurerat en mobil wifi-hotspot för enkelriktad mailtransport:

 • Scenario: En situation där mobiltelefonkommunikation är utslagen, människor (allmänheten) har sina smartphones med sig, en bil med föreslagen utrustning placeras på trygghetspunkter eller dyl. I fordonet finns en wifi-accesspunkt. På en raspberry-pi finns en webserver med en sida för inmatning av destinations email-adress samt textmeddelande. Ett script i raspberryn hanterar meddelandet och skickar detta medelst winlink till adressaten – via 5GHz Amprnet-länk-hopp, via APRS (144,800), AX25/WinLink (144,925) och Winlink via HF. I fordonet finns således wifi-accesspunkt, vhf-transciever, Hf-transciever.

  Funktion: Meddelandet är ämnat som en enkelriktad information till adressaten i stil med "jag är ok och finns hos moster rut"

 • rvh2.png
  ActionItem: Till nästa möte gör Robban en praktisk demo


  10: Hur säkerställa att allt här ovan fungerar vid en krissituation – BXI/Alla

 • Bordlades pga tidsbrist

  11: Tunnlingsmetoder - erfarenheter/prestanda/enkelhet/robusthet – BXI/Alla

 • Bordlades pga tidsbrist

  12: Sammanfattning av mötet - actionitems – RVH

 • Eric BKE uttalar ett önskemål om avlastning gällande konfiguration o administration av
  Amprnet's olika vitala komponenter såsom routrar, switchar, servrar
  etc. Niklas MAC och Robban RVH anmäler sig som frivilliga att hjälpa
  till.

 • ActionItem: Eric kontaktar Niklas och Robban för information hur olika
  delar är uppsatta och överlämning av accessmöjligheter m.m."


  13: Önskemål om nästa möte

 • Mötet önskade en uppföljning gärna kvartalsvis

 • ActionItem: Robban planerar in nytt möte i April 2020

  Avslutning