sm7fld

 Koordinator för region L Skåne Norra, är Håkan SM7FLD.  Det har gjorts ett antal introduktioner på amatörradioklubbar och FRO-avdelningar i Skåne. Först ut att kliva ombord blev föreningen Kristianstads Radioamatörer SK7BQ.

Har du någon idé eller fråga kring AMPRNet?  –Välkommen att höra av dig!

Region L Skåne Norra
Koordinator IPv4 IPv6
 SK7BQ/SM7FLD  44.5.46.0/24 2001:6b0:4b:f000::/53

Vid styrelsemötet hos Kristianstads Radioamatörer 2020-02-11 beslutades att föreningen begär återinträde till AMPRNet Sverige. SM7FLD Håkan, utsågs till klubbens representant.

Det drogs upp riktlinjer för etablering och anslutning till AMPRNet och i det inledande skedet hoppas vi på en anslutning via VPN med målet att få till stånd en Sunet-anslutning i Kristianstad. Håkan informerade om såväl möjligheter som svårigheter och att det behövs ett flertal personer som aktiverar sig för att vi ska komma igång.

Håkan SM7FLD