Vid styrelsemötet hos Kristianstads Radioamatörer 2020-02-11 beslutades att föreningen begär återinträde till AMPRNet Sverige. SM7FLD Håkan, utsågs till klubbens representant.

Det drogs upp riktlinjer för etablering och anslutning till AMPRNet och i det inledande skedet hoppas vi på en anslutning via VPN med målet att få till stånd en Sunet-anslutning i Kristianstad. Håkan informerade om såväl möjligheter som svårigheter och att det behövs ett flertal personer som aktiverar sig för att vi ska komma igång.

Håkan SM7FLD