Vi har kontakt med några preppargrupper på olika håll i landet som undrar hur de kan förbereda sig för situationer där Internet går ner. Våra råd handlar dels om hur man kan bunkra information, dels om vad man kan göra med privatradio (PR 27MHz). Vi kan också tipsa om hur man tar sändaramatörcertifikat om man vill gå ett steg längre.

<Åter>