Du som är intresserad av att engagera dig i teknikutveckling i anslutning till AMPRNet är varmt välkommen. Kontakta någon i styrelsen för att diskutera hur din kompetens bäst kan tas till vara.

Det finns också plats för nya projektförslag av allmänt intresse för medlemsorganisationerna. Enligt verksamhetsplanen skall utbildnings- och projektverksamheten i första hand bedrivas i samarbete med medlemsorganisationerna inom områden som stärker radioamatörers förmåga att bygga och driva IP-nät samt att utveckla tjänster och tillämpningar med anknytning till amatörradioverksamhet, samhällsskydd och beredskap. 

Föreningens bidrag ska i första hand vara stödjande, till exempel att finna kompetens eller att hjälpa till med ansökan om ekonomiska resurser från intresserade sponsorer för att genomföra projekt.  Förslag/önskemål om nya projekt kan skickas till styrelsen

<Åter>