Se även hemsidans meny där pågående projekt visas!

Portabel AMPRNet-nod

Mer
20 okt 2020 07:55 #149 av sm7fld
Svar från sm7fld i ämnet Portabel AMPRNet-nod

sa0bxi skrev: Jag vill förtydliga min poäng i förra inlägget.
Fickservern i sig själv är en plattform för en kriswebb och appar som exemplevis, anslagstavla för krisinformation, registrering av evakuerade, sökfunktioner och anslagstavla för anhörigkontakter, ärendehanteringssystem som det vi använder i Lidingöloppet, databas för tilgånglighet av persona, etc.
Alla dessa appar kräver i sig själva utveckling och underhåll. Det krävs alltså samarbete mellan folk med olika kompetenser för att få till något användbart.


– Vad kan vi tillföra här? Finns det en projektbeskrivning eller liknande? Status utöver det som står på vår projektsida?

Jag vill gärna ta tag i något/några av de delar som listas ovan, t.ex.
  • "Anslagstavla för krisinformation"
    "Registrering av evakuerade"

Kanske behövs det en typ av webb-portal för att för att hålla samman de ingående delarna/funktionerna?

Kan vi använda oss av gitgitlab.com alt. github för att tillgängliggöra och underhålla våra projekt?

Finns det fler runt om i landet med liknande funderingar?
/Håkan

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
18 okt 2020 23:51 #139 av sa0bxi
Svar från sa0bxi i ämnet Portabel AMPRNet-nod
Kunde lagt till att via några stycken som sedan snart två år jobbar med en mobil QO100-station med band annat en winlink-klient och en stationär QO100 jordstation ansluten till AMPRNet med bland annat en rms-gateway. Det går långsamt och andra hann före forum.amsat-dl.org/index.php?thread/2829...dial-10489635-0-usb/ men vi ger inte upp. Just nu är flaskhalsen lämpligt slusteg för upplänken. Jag har för mig att du, Robban, någon gång sa att du har tittat på trimning av timeouter för relevanta protokoll vid satellitkommunikation. Kommer jag ihåg rätt?

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
18 okt 2020 23:39 #138 av sa0bxi
Svar från sa0bxi i ämnet Portabel AMPRNet-nod
Mobil hotspot för mail låter som en bra app att ha med i fickservern. Jag har med en pat/ardop-klient s jag är mycket nöjd med och har kikat på hur att få till en gateway men det har halkat ner i min todo-lista på grund av intensivt infrastrukturarbete det senaste året. Så jag är idel öra om du kommer fram med nått.
Jag har också hittat pigate men inte hunnit titta närmare. Jag har också sen två år en DRAWS piHAT som implementerar en rms-gateway, bland annat, också med winlinkfolk inblandade, och dessutom paketerar det man behöver i form av isolerat interface mot två radior och gps. Det kan vara värt att betala för är ett kompakt och underhållen produkt men ja är inte säker på vilken väg som är bäst. Jag är som sagt idel öra. Du har ju hållt på länge med winlink.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
18 okt 2020 16:09 #133 av SM5RVH
Svar från SM5RVH i ämnet Portabel AMPRNet-nod
Jag har haft planer på en "Mobil hotspot för mail" - Se amprnet.se/index.php/region-6/347-noteri...ergotland-2020-01-11 .
Jag har kommit en bit på väg där delar av funktionerna är realiserade och testade. I detta arbete fann jag att Winlink-folket redan skapat en liknande funktion - på en raspberry-pi - www.winlink.org/tags/pigate . Att denna finns gjorde att jag haltade mitt projekt för att istället se vad denna pigate kan göra. Att den kan göra en del av det jag tänkt är klart men om den klarar allt har jag inte hunnit reda i!

mvh

//robban 5RVH

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
17 okt 2020 19:27 #132 av sa0bxi
Svar från sa0bxi i ämnet Portabel AMPRNet-nod
Jag vill förtydliga min poäng i förra inlägget.
Fickservern i sig själv är en plattform för en kriswebb och appar som exemplevis, anslagstavla för krisinformation, registrering av evakuerade, sökfunktioner och anslagstavla för anhörigkontakter, ärendehanteringssystem som det vi använder i Lidingöloppet, databas för tilgånglighet av persona, etc.
Alla dessa appar kräver i sig själva utveckling och underhåll. Det krävs alltså samarbete mellan folk med olika kompetenser för att få till något användbart.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
14 okt 2020 10:47 #130 av sa0bxi
Svar från sa0bxi i ämnet Portabel AMPRNet-nod
Att demonstrera AMPRNet-konceptet betyder för mig att demonstrera dels Internet i allmänhet, dels vad som händer när Internet plötsligt blir otiillgängligt av någon anledning.

Att demonstrera Internet i allmänhet påminner mig om vad som hände när vår dåvarande statsminister i mars 1994 annonserade tillsättandet av en IT-Kommission i ett tal på IVA på förmiddagen och sen efter lunch under pressens överinseende fick en demonstration av Internet på SICS där jag då jobbade. Det är en rolig historia som jag gärna berättar i ett annat forum. Poängen här är: hur demonstrerar man Internet,? Vad väljer man att visa upp?

Att demonstrera vad som händer när Internet försvinner kräver också en beskrivning av vilka skarpa scenarier man vill beskriva och vad man till sist vill åstadkomma. Vi har diskuterat ett scenario med www.frgnorr.se utgående från en större industribrand med några explosioner som medfört plötsligt avbrott i elförsörjning och telekommunikationer. Uppgifterna har varit en mångfald och bland annat bestått i registrering av evakuerade (och deras eventuella husdjur), stöd för evakuerade att meddela anhöriga på annan ort,upprättande av reservinfrastruktur för kommunledningens krisinformation från sin ledningscentral till olika återsamlingsplatser och närradiostationen, etc.

Vi har diskuterat många olika teknikkomponenter varav några går att pressa in i en Pelikanväska. andra inte. En del kan förberedas, typ relän på strategiska platser, medan andra måste improviseras, vilet iofs måste förberedas. En nyckelkomponent som kan rymmas i en pelikanväska är den så kallade fickservern med egen energiförsörjning som till vardags samlar in och underhåller den iformation man kan förutse behövs när krisen kommer, alla normala informationskällor och kommunikationsmedier försvinner. Då fortsätter fickservern att fungera, erbjuder en accesspunkt som man kan koppla upp sig mot med sin mobil och letar proaktivt efter andra noder och bygger nät. Många organisationer, också sådana med centralt beredskapsansvar, har gått i fällan att använda webbplattformar och andra programvaror som slutar fungera när Internet försvinner, dvs då de behövs som mest.

Det är avancerade system vi arbetar med som ofta kräver att olika kompetenser bidrar. Det finns mycket vi skulle kunna göra om det går att få till samarbete. Väldigt många nyckelkomponenter finns redan, ofta lättillgängligt, men det krävs vilja och rejäla insatser för att samla in, integrera, driftsätta, doumentera, utbilda och öva användning. Viljan i frivilligorganisationer bygger ju på att det ska vara kul. Vi vill lära oss, stimuleras av samarbete, utvecklas och känna att vi gör nytta. Det kan behövas budget för inköp av komponenter. För att det vi gör till sist ska efterfrågas måste vi förstås också ta oss tid och prestera. I de flesta diskussioner som jag har varit inblandad i är det just detta som är den största utmaningen. I några fall har vi fått ihop det, i andra inte. Alltför många projekt kommer tyvärr bara halvvägs om än det. Ibland på grund av att en viss kompetens saknas snarare än på grund av tidsbrist.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
13 okt 2020 20:50 #129 av sm7fld
Svar från sm7fld i ämnet Portabel AMPRNet-nod
1: AMPRNet-konceptet
2. Att i samverkan med målgrupperna jag pekade på kunna erbjuda uppkopplat IT-stöd vid övningar och vid "skarpa" lägen där dessa målgrupper agerar.
Därtill kan en sådan nod även ha en fast stationering i avvaktan på fältbehovet, t.ex. hos FRO-avdelningen, radioklubben etc.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
13 okt 2020 20:29 #127 av sa0bxi
Svar från sa0bxi i ämnet Portabel AMPRNet-nod
Vad skulle du vilja demonstrera och hur ser de skarpa scenarierna ut?

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
13 okt 2020 11:45 #125 av sm7fld
Funderar på att bygga en portabel nod inkapslad i väska av typ "Pelican Case". Jag ser två direkta användningar för en sådan:
  1. Att användas vid demonstration av AMPRNet för presumtiva "kunder" som t.ex. FRO-avdelningen och Civilförsvaret
  2. Som en skarp nod för fältbruk

Någon som redan har gjort ngt liknande och som i så fall är beredd att dela med sig av sina erfarenheter?

Håkan SM7FLD

Be Logga in ansluta till konversationen.

Powered by Kunena Forum