Omnumrering 2021

Mer
04 okt 2021 21:34 - 04 okt 2021 21:36 #187 av sa0bxi
Svar från sa0bxi i ämnet Omnumrering 2021
Hej alla medlemmar

Styrelsen i AMPRNet Sverige tog i onsdags, 2021-09-29, efter remissrundan och diskussioner med Sunet, beslut om en ny nummerplan som beskriver hur adresser ur vårt nya prefix 44.5.0.0/16 ska fördelas mellan Sunets accesspunkter i landet, en uppdatering av regelverket och delegationsavtalet samt en praktisk handledning med råd och tips om vad man bör tänka på vid omnumreringen (pekare till dessa dokument finns nedan)
De dokument som berörs finns alla just nu i katalogen www.sa0bxi.se/amprnetstyrelsen/docs/ men kommer snart att finnas under respektive rubriker här på föreningswebben.

Beslutet om nummerplanen gör det möjligt för Sunet att förbereda routing av de olika adressrymderna till rätt accesspunkt. Detta beräknas ta ungefär en vecka.

Innan du som medlem kan börja omnumreringen måste dock också en ny delegation beslutas. För att kunna utföra det sparbeting som adressägaren ARDC har ålagt oss måste de nya delegationerna vara behovsbaserade. Vi behöver därför en ansökan med en ifylld delegationsmall och en kort beskrivning av behov för eget bruk i termer av subnät och vart dessa ska routas i det regionala nätet. Vid Sunet-accesspunkter där det finns mer än en medlem och en regional koordinator måste samordning ske innan en ansökan skickas till styrelsen.

Styrelsen svarar gärna på frågor om sådana finns. Vi planerar också ett öppet hus via Zoom onsdagen den 20 oktober 18:00-19:30 där omnumreringsfrågor (och andra frågor) kan diskuteras. Mer information om detta kommer på vår web, www.amprnet.se .

Bästa hälsningar
från Styrelsen
Last edit: 04 okt 2021 21:36 by sa0bxi. Orsak: rättning av felstavning

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
04 okt 2021 21:34 #186 av sa0bxi
Svar från sa0bxi i ämnet Omnumrering 2021
Hej aala medlemmar

Styrelsen i AMPRNet Sverige tog i onsdags, 2021-09-29, efter remissrundan och diskussioner med Sunet, beslut om en ny nummerplan som beskriver hur adresser ur vårt nya prefix 44.5.0.0/16 ska fördelas mellan Sunets accesspunkter i landet, en uppdatering av regelverket och delegationsavtalet samt en praktisk handledning med råd och tips om vad man bör tänka på vid omnumreringen (pekare till dessa dokument finns nedan)
De dokument som berörs finns alla just nu i katalogen www.sa0bxi.se/amprnetstyrelsen/docs/ men kommer snart att finnas under respektive rubriker här på föreningswebben.

Beslutet om nummerplanen gör det möjligt för Sunet att förbereda routing av de olika adressrymderna till rätt accesspunkt. Detta beräknas ta ungefär en vecka.

Innan du som medlem kan börja omnumreringen måste dock också en ny delegation beslutas. För att kunna utföra det sparbeting som adressägaren ARDC har ålagt oss måste de nya delegationerna vara behovsbaserade. Vi behöver därför en ansökan med en ifylld delegationsmall och en kort beskrivning av behov för eget bruk i termer av subnät och vart dessa ska routas i det regionala nätet. Vid Sunet-accesspunkter där det finns mer än en medlem och en regional koordinator måste samordning ske innan en ansökan skickas till styrelsen.

Styrelsen svarar gärna på frågor om sådana finns. Vi planerar också ett öppet hus via Zoom onsdagen den 20 oktober 18:00-19:30 där omnumreringsfrågor (och andra frågor) kan diskuteras. Mer information om detta kommer på vår web, www.amprnet.se .

Bästa hälsningar
från Styrelsen

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
04 okt 2021 21:34 #185 av sa0bxi
Svar från sa0bxi i ämnet Omnumrering 2021
Hej aala medlemmar

Styrelsen i AMPRNet Sverige tog i onsdags, 2021-09-29, efter remissrundan och diskussioner med Sunet, beslut om en ny nummerplan som beskriver hur adresser ur vårt nya prefix 44.5.0.0/16 ska fördelas mellan Sunets accesspunkter i landet, en uppdatering av regelverket och delegationsavtalet samt en praktisk handledning med råd och tips om vad man bör tänka på vid omnumreringen (pekare till dessa dokument finns nedan)
De dokument som berörs finns alla just nu i katalogen www.sa0bxi.se/amprnetstyrelsen/docs/ men kommer snart att finnas under respektive rubriker här på föreningswebben.

Beslutet om nummerplanen gör det möjligt för Sunet att förbereda routing av de olika adressrymderna till rätt accesspunkt. Detta beräknas ta ungefär en vecka.

Innan du som medlem kan börja omnumreringen måste dock också en ny delegation beslutas. För att kunna utföra det sparbeting som adressägaren ARDC har ålagt oss måste de nya delegationerna vara behovsbaserade. Vi behöver därför en ansökan med en ifylld delegationsmall och en kort beskrivning av behov för eget bruk i termer av subnät och vart dessa ska routas i det regionala nätet. Vid Sunet-accesspunkter där det finns mer än en medlem och en regional koordinator måste samordning ske innan en ansökan skickas till styrelsen.

Styrelsen svarar gärna på frågor om sådana finns. Vi planerar också ett öppet hus via Zoom onsdagen den 20 oktober 18:00-19:30 där omnumreringsfrågor (och andra frågor) kan diskuteras. Mer information om detta kommer på vår web, www.amprnet.se .

Bästa hälsningar
från Styrelsen

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
15 sep 2021 21:33 #184 av cwidell
Svar från cwidell i ämnet Omnumrering 2021
Detta verkar klokt och genomtänkt.
I region Z kommer vi att klara oss med en fjärdedel av nuvarande adress utrymme.
Dvs vi behöver inte mer än två st C-nät IPv4.
Vår utrustning Ubiquiti ser ut att stödja IPv6 fastän vi inte fördjupat oss i detta ännu.
Vi har inga bekymmer att hantera omnumrering när det blir aktuellt.
Vi tillstyrker tänkt genomförande.
AmprNet region Z
/Christer SM3EQF

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
13 sep 2021 20:05 #183 av sm0orb
Svar från sm0orb i ämnet Omnumrering 2021
Nu har jag tagit del av dokumenten.
Jag tycker det verkar som ett väl genomtänkt förslag och tillstyrker det.

/Anders sm0orb

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
03 sep 2021 15:06 #182 av sa6bbc
Svar från sa6bbc i ämnet Omnumrering 2021
Hej,

Får tacka för informationen.

Har läst. Och utöver det rampar gärna upp IPv6-användande med

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
02 sep 2021 15:41 - 02 sep 2021 16:19 #181 av sa0bxi
Omnumrering 2021 skapades av sa0bxi
Nyheter från ARDC

Till alla delegationsmottagare av ipv4-adresser i rymden 44.140.0.0/16

Efter försäljningen av den sista fjärdedelen av adressrymden 44.0.0.0/8 för ungefär tre år sedan vill ARDC som äger adresserna nu:

1) Senast om 1 år: strukturera om användningen av de återstående tre fjärdedelarna så att endast den första fjärdedelen tillåts annonseras till Internet som vi gör via Sunet. Vi kommer därför att få lov att numrera om vårt nät från 44.140.0.0/16 till 44.5.0.0/16. Vi har fått ett år på oss att göra det. Förslaget som väntas gå igenom finns att läsa på sidan pdf.daknob.net/ardc/tac128.pdf < pdf.daknob.net/ardc/tac128.pdf >

2) Senast om 5 år: Kompaktera så att utdelade adresser som inte kommer att komma till användning kan omfördelas. Vi får fem år på oss att diskutera hur många adresser vi faktiskt har behov av innan vi ska ha krympt.

Vi kommer alltså först att få en hel del att göra med omnumrering från 44.140.x.y/16 till 44.5.x.y/16. Vi diskuterar just nu med Sunet hur vi ska fördela de nya adresserna nationellt för att undvika hål med oanvända adresser så att krympningen inte ska innebära ytterligare en omnumrering om fem år.

Vi får sedan behålla så stor del vi kan tänkas behöva och räknar med att frivilligt avstå från den del som vi anser inte kommer att komma till användning hos oss. Vi har betydligt fler adresser än vi kan göra av med och kommer även i fortsättningen att ha en reserv även om den blir mindre överdådig.

Vi fick för tre år sedan dessutom en ipv6-rymd av Sunet och vill rampa upp användningen av den för att långsiktigt hänga med i utfasningen av ipv4. Det vore därför bra att så småningom få veta om ni har utrustning som inte kan hantera ipv6.

Styrelsen återkommer inom kort med en ny regelbok som ska ersätta den nuvarande ( amprnet.se/index.php/bli-medlem/regelverk ), ett nytt delegationsavtal att signera, guidelines för hur omnumreringen kommer att ske och hur vi samtidigt enklast får med ipv6-numreringen.
Last edit: 02 sep 2021 16:19 by sa0bxi.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.151 sekunder
Powered by Kunena Forum