Ett partnerskap är ingånget mellan Värmdö Kommun och en sambandsgrupp bildad av  AMPRNet Stockholm, FRO Stockholm och Stockholms Skärgårds Sändareamatörer.

AMPRNet Stockholm har, tillsammans med  föreningen Stockholms Skärgårds Sändareamatörer (SSSA)  och Frivilliga Radioorganisationen (FRO Stockholm), bildat en sambandsgrupp som i sin tur har ingått  ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Värmdö Kommun i Stockholms län. 

Partnerskapet innebär att  sambandsgruppen på frivilligbasis ska tillhandahålla en reservinfrastruktur för kriskommunikation,  både för radiotelefoni och datakommunikation,  och utbilda operatörer av denna reservinfrastruktur som kommunen kan engagera när kommunens normala kommunikationskanaler är otillgängliga eller otillräckliga. Sambandsgruppen koordineras av SSSA.

Partnerskapet godkändes genom ett beslut i Värmdö Kommunstyrelse 2024-04-10

FRO Stockholm och AMPRNet erbjuder sedan ett par år samma tjänst år Länsstyrelsen Stockholm och diskussioner pågår med flera kommuner  och kommunalförbund i Stockholms län.

Ett Idéburet offentligt partnerskap är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål.