Möjlighet att kommunicera även om ordinarie kommunikationssystem är utslagna är högsta prioritet för organisationer med beredskapsansvar.  Omvärldsläget och extremväder har markant ökat intresset för de extra livlinor som frivilligorganisationer kan tillhandahålla. Amatörradiorörelsen och FRO har lång erfarenhet av att tillhandahålla radiotelefoni i sådana situationer och AMPRNet tillför en IP-infrastruktur som ger nya möjligheter, regionala/lokala intranät med tjänster på egna servrar.

I region Stockholms län har  sedan ett par år alltmer intensiva diskussioner förts om hur dessa möjligheter bäst kan tillvaratas inom ramen fär återuppbyggnaden av civilförsvaret som nu har en hög prioritet på alla nivåer. Länsstyrelsen, regionen, kommunerna och kommunalförbund ansvariga för räddningstjänst och vattenförsörjning är regionala nyckelaktörer. Värmdö kommun organiserade en beredskapsövning i 2023 års version av den av MSB utlysta beredskapsvekan, sista veckan i september där FRO, Nacka-Värmdö Räddningssällskap och Stockholms Skärgårds Sändaramatörer (SSSA/SK0MM) medverkade. Ett referat av övningen och dess slutsatser finns här

Uppföljningen har nu nått en nivå där flera organisationer behöver konsolideras för att kunna teckna avtal av olika slag. Stockholmsmedlemmarna i föreningen AMPRNet Sverige har därför beslutat att bilda en avdelning inom Föreningen AMPRNet Sverige.

Ett konstituerande föreningsmöte hölls onsdag 29 november över den egna Jitsi-kanalen. Vid mötet antogs stadgar http://sa0bxi.se/amprnet/ab/stadgeutkast.html och valdes följande funktionärer:

Styrelse
Ordförande SM0DZB/Tore
Vice Ordförande: SM0GCD/Håkan
Kassör: SM0TQT/Joar
Sekreterare: SM0ORB/Anders
Ledamot 1: SM0KJJ/Harald
Ledamot 2: SM0TCZ/Håkan
Suppleant 1: SA0MKR/Magnus
Suppleant 2: SA0MAD/Magnus
Revisorer
Revisor: SA0BQY/Anders
Revisorsuppleant: SM0IKR/Göran
Valberedning: SM0EPX/Michael