AMPRNet är en del av Internet som drivs av amatörradioklubbar och FRO-avdelningar som värnar om teknikutveckling och kan hjälpa till vid eventuella samhällsstörningar på Internet.

Med egna mikrovågslänkar har vi kopplat upp ett reservnät som vi använder till utbildning, experiment och samhällsnyttiga insatser vid kris.

Nedan en bild på en länkantenn på en amatörradiomast vars höjd är 18 meter.

20200922 103221