Här listas inkomna årsrapporter avseende det föregående verksamhetsåret

AMPRnet i Östergötland

Medlemmar

Anslutna klubbar är i Östergötland är Norrköpings radioklubb SK5BN och FRO Östergötland SL5ZZV. Det finns även en anslutning till Södermanland (Nyköping) men för tillfället lånar de adresser av Östergötland.


Adressdelegationer

Det nät som är delegerat är 44.5.40.0/22. Vi har i samband med adressbytet försökt komprimera adressanvädningen och flyttat utrustningars management-IP till interna privata adresser.


Infrastruktur / utrustning

E-regionen ansluter till Sunet via en gateway i Linköping som genom universitets hjälp har konnektivitet till Norrköping där en radiolänk finns. Som backup för denna radiolänk har även wireguard-tunnlar satts upp som gör att vi blir mindre sårbara om radiolänken går ner.

Routrar och länkar är i regel utrustning från Ubnt samt några Mikrotik. Vi har även kompletterat med switchar från Cisco som har skänkts till oss. Dessa ger både POE och SFP-portar.

Huvudnoderna för nätet i Norrköping är Eneby och Kolmården. Dessa har rundstrålande antenn där flera användare ansluter sig. Se karta på regionsidan på www.amprnet.se

Under 2022 var fokus på att hinna byta IP-adresserna från gamla delegationen till nya. Vi hann med nöd och näppe innan deadline.

Planer för 2023

Vi undersöker möjligheten att även använda oss av fiber till vissa sajter. Vi hoppas kunna få något på plats under 2023.