Verksamhetsrapport avser år 2021 AMPRNet-Z


Medlemmar

Anslutna klubbar är

 SK3JR Jemtlands Radioamatörer.
 SL3ZV FRO Östersund.
 På ingång som medlem är nybildade radioklubben SK3EX med fokus på QRP, SOTA, Balooning, Prepping och portabla lösningar. Ett antal field days har klubben hållit under det gångna året.


Adressdelegationer

Den nya delegationen 44.5.28.0/22 delas mellan Region Y och Region Z.
Region Z:s gamla delegationen var 44.140.104.0/21 den nya som konfigurerats för amprnet-z-gw är 44.5.30.0/23. Då vi delar trafiken ifrån SUNET i amprnet-y-gw och routar vidare till amprnet-z-gw samråder regionerna i konfigurationen av gw.


Infrastruktur

Länknät mellan MIUN, Brattåsen repeaterplats, Torråsen FRO och Alpbacken FRO.
På dessa platser finns lokala switchar och LAN installerade för anslutning till radiosystem etc.


Utrustning

På våra olika platser finns radiomottagare, transceivers, fyrar, repeatrar och datorer.


Länkutrustning

Radiolänkar Ubiquiti Powerbeam 5AC ISO, 5AC 400, M5 400.


Routrar

Ubiquiti Edgerouter X SFP.


Servrar

Remoteserver för styrning av transceiver och antennväxel.
Managementserver för infrastruktur.


Övrigt

Switchar Ubiquiti Edgeswitch 5XP
Netgear FSM-726 24p och 5p switch
Övervakning av infrastruktur med UNMS


Routing policy

Routing table in Edgerouter


Tjänster

Drift av AMPRNet till anslutna klubbar.
Access till Internet från våra driftställen.
Access till utrustning i våra driftställen.


Åtgärder under 2021

 Upprustning av datorstativ och AMPRNet utrustning i Brattåsen med extra switchar och uppmärkt kabeldragning och ordning i stativ.
 Labbutrustning för verifiering av konfiguration samt i reserv för router och switch finns inom klubben. Har använts för verifiering av funktioner.
 Uppsnyggning av installation på FRO Torråsen.


Planerade åtgärder 2022

Full driftsättning av nya delegationen region-z under maj-juni 2021.
Radiolänkar till två nya platser för klubbverksamhet.


SM3EQF Christer, koordinator AMPRNet region Z