Ni som tidigare skrivit årsrapporter och har bra underlag för detta kan fortsätta enligt tidigare år.

Här är ett förslag till