Styrelsen beslutade 28/1-21 om att ge årsmötet 2021 ett förslag om stadgeändring:

 

Skrivningen

 

"Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av ordförande och fyra

ledamöter jämte två suppleanter."

 

ersätts av:

 

"Styrelsen väljs av årsmötet och ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och ytterligare en ledamot samt två suppleanter."

 

Orsaken till denna ändring är att det förenklar att hitta nya ledamöter till styrelsen då man på förhand vet vilken post man tackar ja till.

 

Pnkten i den fasta agendan för årsmötet:

 

"Fastställande av budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift

för detsamma"

 

ersätts av:

 

"Fastställande av budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift

för nästkommande räkenskapsår"

 

Ändringen av texten kring medlemsavgift är ingen ändring i praktiken då det på annan plats i stadgarna framgår att det är detta som gäller utan ändringen görs i årsmötets agenda som är felformulerad.