Här visas dokument relaterade till årsmötet 2021

Inför årsmötet så ska medlemmarna med aktiva delegerade IP-adresser från AMPRnet Sverige ge en status- och årsrapport ang anvädningen av adresserna och andra aktiviteter som hänt under året. I år har styrelsen valt att dessa ska uformas att antingen ger en region en gemensam rapport, eller där regionsamordnare saknas, varje klubb en enskild rapport.

Se  https://www.amprnet.se/index.php/region-1/336-arsrapport-rg-ab-2019 för att exempel.

Vi vill att rapporterna hamnar under varje regions egel del på hemsidan. Skriv först din rapport i en ordbehandlare. Sedan kan du antingen logga in på hemsidan och skapa artikeln själv genom att klistra in eller så mejlar du den till Håkan Svensson. Om du har problem med inloggning eller annat på hemsidan så kan du även hör av dig till Håkan.

hälsningar sekreteraren Eric Söderman SA5BKE