I Norrbotten har vi ett mycket välfungerande AMPRnet som mer i detalj finns beskrivet här http://www.sk2hg.se/wp/?page_id=158 . Under 2019 har inga förändringar eller utbyggnader gjorts utan endast underhåll. Ytterligare några flashminnen i Ubiquiti routar har bytts ut samt ett antal 12V Powersupplys till routrar och fiberkonvertrar har gett upp och krävt utbyte.