Här listas inkomna årsrapporter avseende det föregående verksamhetsåret

Anslutna medlemmar

Jemtlands Radioamatörer SK3JR och FRO SL3ZV är anslutna medlemmar i vårt länknät.

RgZnet 2020

 

Adressdelegation 44.140.104.0/21

Utveckling under 2019 till 2020-02.

Vi har renodlat installationen i Brattåsen repeaterplats SK3JR med datastativ, uppmärkning kablar samt renodlat utrustning till enbart Ubiquiti. Det var ett naturligt val med hänsyn till befintlig utbildad och erfaren personal på Ubiquiti i digitalgruppen samt tillgång till Ubiquiti utrustning.

Vi har slutfört montering av radiolänkar och lokal infrastruktur i FRO lokal och repeaterplats.

Management av infrastrukturen sker nu via en Siemens industridator i Brattåsen. Infrastrukturen i form av routrar, switchar och radiolänkar har privata management adresser enligt AMPRNet standard.

Installerad infrastruktur i form av routrar och switchar har nu kapacitet för att klara driften i händelse av ett haveri på en enskild enhet.

I brattåsen finns DMR repeater inkopplad till AMPRNet.

Planerade åtgärder 2020

Nytt radiolänkstråk till Gräfsåsen SK3RIA norr om Östersund. Där finns redan ett AMPRNet stativ.

Installation av UPS i Brattåsen eller övergång till 24V DC batteridrift med laddstöd. Batterier finns på plats och SM3KXO Janne har tagit på sig uppdraget att utveckla detta.

UNMS övervakning skall konfigureras på infrastrukturen, UNMS-server är redan i drift.

Detaljerad utredning av möjligheten till inplacering av Årerep SK3RNJ på Åreskutans topp vilken i så fall kan nås direkt via radiolänk från Brattåsen. Det medför också bättre VHF-täckning norrut.

Detaljerad utredning av att etablera länkstråk Brattåsen – Tåsjö via två länkhopp. Platser är utsedda.

Byggnationen av mobil hotspot pågår som kan etablera kommunikation i händelse av frånfall av normal kommunikation i regionen. Kommunikation mot internet är modulärt flexibel med olika metoder beroende på plats och befintlig infrastruktur. Samplacering med APRS hotspot planeras.

Radiolänk är uppsatt för etablering av remote radiostation på ett utsett störfritt ställe.

Utreda sammankoppling till andra AMPRNet resurser främst inom Sverige.

SM3EQF Christer, koordinator AMPRNet region Z