För att hjälpa till med administrationen inom region E så har vi ett antal verktyg som de som arbetar med att sätta upp / konfigurerar nätet har nytta av. En presentation av varje verktyg följer här. Andra regioner får gärna använda sig av dessa, antingen genom att sätta upp en egen instans eller använda sig av vår.

Oxidized

Oxidized loggar in på varje enheter (routrar, växlar, länkar) och tar ut dess konfiguration. Denna läggs sedan i ett git-repo för att man enkelt kan se vad och när en ändring gjordes.

Librenms

LIbrenms övervakar och grafar nätverket med hjälp av SNMP. Vi kan här se signalstyrka, datahastighet, mängd överför data m.m.

Länk till verktyget: https://librenms.hamnet.nu/

Phpipam

IPAM-verktyget används för att ta ut IP-nr och veta vem som har tilldelats olika IP-nr.

Länk till verktyget: https://phpipam.hamnet.nu/index.php?page=login

Gitlab

Gitlab används för ärendenhantering (issues) och dokmentation (wiki).

Länk till verktyget: https://gitlab.hamnet.nu