Årsrapport 2020 - Södermanland

I Södermanland har vi under 2020 planerat för anslutning av FRO i Flen resp. Nyköping till Amprnet.

För Flen var planen att via ett hopp i Katrineholm ansluta till E-läns norra accesspunkt. Praktiskt prov att kommunicera mellan E-län och Katrineholm har genomförts med godtagbara prestanda. Tyvärr har planerna ändrats varför möjligheten att nyttja Katrineholm som ett mellanhopp i dagsläget är osäker.

För FRO Nyköping har praktiska prov genomförts att nå centrala delarna av Nyköping. Detta har tyvärr inte fungerat men nya prov med annan utrustning är planerad. Ett alternativ är att från FRO Nyköping "hoppa" via undertecknads mast och därefter ansluta till centrala delarna av Nyköping.

 

//Robban H