Namn och signal: SK2HG Mikael Styrefors
Beskriv din anslutning till AMPRNet:
Anslutningar mot Sunet i Kalix, Kiruna och Luleå, allt ihopkopplat via IT-Norrbottens fibernät.
I flera kommuner är ITN nätet ihopkopplat med resp kommunnät som sedan ansluts till klubblokaler
etc eller via Radio till Repeatersiter etc.
Kartan på sk2hg.se

Map_Rg_BD.jpg