Årsrapport Rg Z 2020

Allmänt.

Det gånga perioden har präglats av restriktioner i samverkan och träffar beroende på Covid-19.

De tidigare planerna på utbyggnad av radiolänkar har inte genomförts under året. Budget för vissa utbyggnad har erhållits från Jemtlands Radioamatörer SK3JR varför vi tror att länkutbyggnad kan ske hösten 2021 om vaccinering mot pandemin ger oss frihet att arbeta tillsammans.

Nätverksstatus.

Router Edgerouter X SFP med tilldelade AMPRNet adresser hann bli uppsatt på Miun innan pandemin. All nätverksutrustning i form av radiolänkar, routers och switchar är Ubiquiti.

Infrastruktur.

I Brattåsen är datautrustningen placerad i separat datarack och kablar och datauttag är uppmärkta och dokumenterade. I repeaterplats SK3JR finns datarack på plats i väntan på radiolänken från Brattåsen. På FRO finns rackskåp för AMPRNet och lokal switch för FRO datorer. Nätverk, fysiska kopplingar och ipadresser är dokumenterade i Office dokument.

Radiolänknät.

Länknätet ser i dagsläget ut på följande sätt.

Z länkar

Planer för radiolänknät.

Planer för utökning innefattar länk till repeaterplats SK3JR strax norr Östersund. Vi förhandlar dessutom om ytterligare en mastplats cirka 8 mil norr om Östersund som kan bli en länkplats i AMPRNet. Vi har också tankar på att omplacera utrustning i Åre till mast på Åreskutans topp.

Genomförda aktiviteter.

Periodens arbete har inriktats på utökning av radioutrustning och datorer såväl i Brattåsen som inom FRO. Fro har utökat sin datorutrustning i FRO lokalen i Torråsen och trimmat in sin DMR repeater i Alpbacken.

I takt med utvecklingen finns planer att upprätta mobil krisstöds kommunikationsutrustning som skall kunna sammanlänkas mot en AMPRNet nod. Utrustning och budget finns till viss del för detta och arbete pågår. Vi har dock svårigheter att hitta intressenter för detta i sammhället.

Övrigt.

För aktiviteter för allmänhet etc finns en Rollup som ägs av AMPRNet och som för närvarande är förvarad hos SM3EQF på Frösön.

Presentation 

AMPRNet Z koordinator SM3EQF Christer