Statusrapport 2020 X Gävleborg

SK3GA ger härmed sin årsrapport till föreningen AMPRnet Sverige. 

Vi har en tunnel (gre) till KTH då vi ej har SUNET i Hudiksvall. Tunneln fungerar ua. Vidare så bygger vi ut AMPRnet i små steg och har idag utöver klubbstuga en radiolänk till Stengatan, Hudiksvall ansluten till nätet. 

En kort koncis rapport då tyvärr tiden inte alltid räcker till för de som sköter nätet lokalt i Hudiksvall. Vi välkomnar fler att engagera och lära sig!

för SK3GA,

SA3BPE Henrik