Namn och signal: Kent Jönsson, SM4TFE
Beskriv din anslutning till AMPRNet:  Saknar det
Ansluten utrustning:
Planer för kommande period: Byta 2m-repeater till SVX-Link