Namn och signal: Nicklas Jönsson, SM7OYE
Beskriv din anslutning till AMPRNet: Ingen, vet inte hur jag ska ansluta
Ansluten utrustning: Ingen
Planer för kommande period: att ansluta mig