SK0AR har under 2018 varit aktiv med etablerad 5 GHz -länk avsedd för radiosamband för Lidingöloppet, Lidingö MTB och Lidingö Ultra.Vi har haft alternativ Internet-tillgång och relä av radiotrafik via AMPRnet. Förbindelse från KTH till telemast på Lidingö har fungerat klanderfritt.

Ett Ticket Management System (TMS) har utvecklats av en KTH-student (Shakhrom Rustamov). Vi har utgått från de behov som finns under vår sambandsverksamhet för Lidingöloppet. En resurs av ca 2400 funktionärer samordnas av oss under en dag, när det stora Lidingöloppet går. Detta ställer stora krav på att hålla ordning på alla inkommande uppdrag och genomförandet av uppdragen.

Genom TMS kan uppdrag registreras via Smartphone eller via radio till sambandscentralen och manuell inmatning. Uppdragsstatus kan registreras och hanteringen av uppdrag kan lätt följas. Vi ser framför oss att systemet blir användbart även för tillfälliga sambandsuppdrag ”i samhällets tjänst”.

I samverkan med Björn, SA0BXI, har möjligheterna för en anslutning till Enköping av AMPRnet (1 Gbit/s via fiber) undersökts och delvis monterats.

Sammankopplingen av den fibern och SUNET kvarstår, men är under hantering. Från Enköping siktar vi på att mellanlanda hos SM0EPX (Remote Radio) och skapa en ring mot lämplig anslutningspunkt i Stockholm.

Försök har gjorts med att ”sprida” AMPRnet under tillfälliga insatser över en yta genom att lyfta upp en nod för meshtrafik med Drönare. Praktiska försök har gjorts på Gärdet i Stockholm. Befarade problem med konflikter mellan drönarens kontrollsystem för styrning och videoretur visade sej under försöket vara obefogade.

Tanken är att kunna antingen lyfta upp och parkera en nod på hög punkt (tak eller liknande) eller att kunna köra mesh under svävande. För att få uthållighet under svävande krävs två drönare som kan alternera i position. Ingen optimering av antennsystem avseende nedåtriktade lober har ännu genomförts.

 

För SK0AR, Stockholms Radioamatörer

 

Michael Grimsland, SM0EPX