Namn och signal: Peter Lundberg SM6LNJ kontaktperson för Lysekils radioamatörer SK6IF
Beskriv din anslutning till AMPRNet: Tyvärr har vi ingen anslutning till några av våra 4 repeatrar. Vi är ett långt distrikt, och använder Svxlink med portabla modem.
Ansluten utrustning: Ingen ansluten utrustning.
Planerad utbyggnad: Strandade planer, då vi saknar linor.