Namn och signal: SK6LK Borås Radioamatörer
 Beskriv din anslutning till AMPRNet: Vi har en anslutning till en av Högskolans i Borås SUNET-routrar.
 Ansluten utrustning: En Edgerouter i Högskolans lokaler, sedan ett länkhopp till SK6LK repeatersite. (ca 6km med Powerbeam M5 300.)
Vid masten sitter det en till Edgerouter och en switch.
Just nu är en DMR repeater och en SVX-link repeater på 70cm anslutna.

Planer för kommande period: Planen är att inom kort ansluta även vår 2m repeater till SVX-link.
Vi planerar att driftsätta en APRS-nod men letar site för den just nu.
Det pågår diskussioner och undersökningar om vi kan ansluta FRO-Borås lokaler via en ny wifi-länk antingen till
högskolan eller till repeatersiten.