Namn och signal: Marks Amatörradioklubb / SK6BA
Beskriv din anslutning till AMPRNet: Ingen anslutning ännu
Ansluten utrustning: Inget anslutet genom AMPRNet
Planer för kommande period: Inga planer. Man skulle kanske kunna tänka sig att upprätta en tunnel, i första skedet... Men detta är inget som efterfrågats eller diskuterats inom klubben. Eventuellt något vi kan ta upp på nästa möte.