Regionala verksamhetsrapporter 2017

Region AB (SK0WE/SA0BXI)

Arbetet i region AB är huvudsakligen inriktat på att utvidga och uppgradera AMPRNet-AB till ett robust accessnät till SUNET för medlemsorganisationer med det långsiktiga målet att täcka hela regionen. AMPRNet/SUNET-gateways finns för närvarande dels på Tekniska Museets tak, där det också finns antennplatser, dels via KTH med anslutningar från antennplatser i Klocktornet på Valhallavägen, på Electrums tak i Kista, Norra Utö och Fårösund. Med hjälp av relä-noder på ett antal högt belägna antennplatser byggs ringar av mikrovågslänkar för att ge redundans. Minst två nordliga ringar, en sydlig, en ostlig och en västlig ring diskuteras.

Ambitionen är dels att varje nod ska ha autonom kraftförsöjning, dels att varje /24-nät ska vara självförsörjande vad gäller grundläggande nätverkstjänster (dns, tid, management), relevanta slutanvändartjänster (exempelvis web, aprs, wl2k, tjatt, remote HF, nätanslutna VHF/UHF-repeaters, sensordatainsamling, etc) och kunna erbjuda lokal wifi-acess, om nätet av en eller annan anledning blir frånkopplat.

Medlemmarna i region AB har haft ett koordineringsmöte vid vilket ett antal arbetsgrupper bildades för koordinering av: Länkringar, Kraftförsörjning, Routing, Nätverkstjänsterna DNS och Tid, Management och Applikationstjänster.

Under 2017 har förberedelsearbete bedrivits på flera platser för en nordlig och en sydlig ring som planeras tas i drift under 2018. Arbetet förväntas fortsätta med samma inriktning under 2018.

Region AC (SK2AT/SA2BRJ)

Verksamheten under 2017 för AMPRnet inom SK2AT/Fura har varit blygsam men vi har med ett lånat nät och tunnel via KTH börjat experimentera och har idag tre aktiva IP-nummer exponerat mot AMPRnet med bland annat ett kluster.

Verksamhetsplan för 2018:
Vi har för avsikt att under året få igång mer permanent infrastruktur för att kunna börja rulla ut AMPRnet till intresserade amatörer i närområdet kring Umeå samt att få en ny förbindelse till vårt D-Star QTH.

Vi har idag minst tre stycken amatörer som visat intresse för minst en förbindelsepunkt var.

Vi tittar även på möjligheterna att kunna få ut AMRPnet till övriga delar av Västerbotten på olika sätt.

Även om Umeå inte är speciellt kuperat finns det diverse små kullar som ställer till det för länkning från de ställen där vi kan tänkas få tillgång att sätta upp länkutrustning.
Vi kommer under våren ha ett möte med intresserade i avsikt att bygga upp en mer detaljerad plan för hur vi ska gå vidare.

Region BD (SK2HG/SM2OAN)

Vi har redan sen tidigare i Norrbottens län ett mycket väl utbyggt AMPRnet. Genom vårt samarbete med IT-Norrbotten har vi via deras fibernät en nod i samtliga kommuner varifrån vi i de flesta fall sedan kopplar oss ut på lokala stadsnät och ev 5 GHz Radio sista biten.

Vi har dessutom 3 anslutningar mot SUNET i olika kommuner vilket skapar redundans. Vi har >100 st burkar i drift runt om i nätet, samtliga Analoga-, DMR-, D-star-repeatrar, APRS noder, flera Klubbstationer inkl FRO, Remote stationer mm. Hela nätet övervakas via Xymon.

Under 2017 skedde inte så mycket förutom att vi byggde en redundans via radio mellan Kalix och Luleå (80 km). En karta som beskriver nätet finns här

Region E (SK5BN/SA5BKE)

AMPRnet är aktivt i Norrköping med ca 10 st noder ihopkopplade. Tjänster såsom DMR, D-star, APRS, remoterig för kortvåg, flyg- och båtdata m.m. finns i nätet. Under hösten byggdes nätet ut från Kolmården till Arkösunds skärgård. Planen för våren 2018 är att bygga ut ytterligare ett hopp ut i skärgården för att aktivera ett nytt remote-QTH. Fortsatta insatser för att etablera en permanent och direkt anslutning till Sunet kommer göras

Region M (SA7AUV)

Under 2017 har en del tid lagts ner på att bygga ut backendsystem för management och simplicity. Vi har bland annat installerat upp Xymon, ett övervakningsverktyg för region M-utrustning. Under året har vi också testat och utvärderat Rancid, ett versionshanteringsverktyg för konfigurationer på samtlig aktiv nätverksutrustning, vilket gör det m&oum;jligt att följa förändringar i konfigurationer, ta backup och återställa vid behov. SNMP har implementerats på samtliga noder i syfte att hålla koll på bandbreddsutnyttjande.

Under året har vi ökat antalet noder med 5 stycken, en i BD, en i AC samt tre stycken i M. Totalt finns nu 16 anslutna noder varav 5 stycken är klubbar.

AMPRoam har passerat test och utvärderingsstadiet och rullar nu för fullt på flera platser, dock inte mot SSA databas i dagsläget, utan vi har implemeterat vår egen PKI-lösning med bland annat self-service portal. Vi har en sömlös övergång oavsett geografisk lokation.

I region M har vi ett nära arbete med TTN Skåne där vi för dialoger på olika plan i syfte att 'binda' ihop AMPRnet och LoraWan på en viss nivå. Det finns idag 2-3 LoraWan noder/gateways i testdrift. Mera information om detta projektet kommer efterhand.

Vi jobbar regelbundet på att stödja flera möjliga tekniker för uppkoppling i syfte att få en bredare flora på möjlig hårdvara och uppdaterar vår runbook vartefter vi har lyckade implementationer. Just nu pågår tester med NHRP och DMVPN (Cisco, VyOS m.fl.)

Region Y: (SK3BG/SM3EFS)

AMPRNet/SUNET-gateway i drift ansluten till Mittuniversitetet i Sundsvall.
Regional DNS färdig att tas i drift.
Länkanslutning till QTH fö SK3RFG repeater med DMR-, D-star-, YSF-repeater, samt 80MHz repeater, AIS- och Flightradar24-mottagare.
Länk/Tunnel till: Repeater-QTH söder om Sundsvall (Kvissleby) med DMR-, D-star-, YSF-repeater, och 80MHz repeater
Tunnel till: SI9AM besöksstation i Utanede med RemoteRig HF och KiWiSDR mottagare samt D-star Hotspot. - Planerad Länk/Tunnel till SambandsQTH / Garage i Njurunda.

Region Z (SK3JR/SM3EQT)

Länk mellan Mittuniversitet och repeaterplats Brattåsen är i drift sedan hösten 2017. Där finns nu DSTAR-repeater inkopplad samt lokal övervakningsserver. Vi väntar på att få den rätta AMPRNET GW uppkopplad men har egen utgång till internet hos Mittuniversitetet.

Planer finns också att etablera SDR-mottagare som man kan koppla upp sig till samt lokal WIFI kring repeatern. Samarbetet med FRO ser ut att etableras under våren med uppkoppling till deras lokal via länk.