AMPRNet-relaterade Utbildnings- och utvecklingsprojekt

Välkommen att medverka i de projekt som beskrivs nedan. Kontakta koordinatorn för att diskutera hur ditt personliga intresse kan bäst tas till vara. Det finns också plats för nya projektförslag av allmänt intresse för medlemsorganisationerna. Enligt verksamhetsplanen skall utbildnings- och projektverksamheten i första hand bedrivas i samarbete med medlemmarna inom områden som stärker radioamatörers förmåga att bygga och driva IP-nät samt att utveckla tjänster och tillämpningar med anknytning till amatörradioverksamhet.

Föreningens AMPRnet Sverige bidrag är i första hand stödjande, till exempel att finna kompetens eller att hjälpa till med ansökan om ekonomiska resurser från intresserade sponsorer för att genomföra projekt.

Förslag/önskemål om nya projekt kan skickas till styrelsen@se.ampr.org

Utvecklingsprojekt som pågår

1. AMPR Identity Provider-tjänst

Målet, att göra det möjligt att använda den databas över licensierade svenska radioamatörer som SSA driver till att autentisera och individuellt auktorisera radioamatörer att få access till specifika tjänster, har nåtts. En särskild AMPR Identity Provider-tjänst har satts upp. Under utvecklingsprojektets gång har namnet idp.sa0bxi.se temporärt använts. Överflyttning till domänen idp.ssa.se pågår. En av de tjänster som nu finns tillgängliga via login-knappen på hemsidan www.amprnet.se för dem som finns i registret är att logga in för att ange/byta lösenord och underhålla personuppgifter såsom adress, telefonnummer, etc. Exempel ytterligare tjänster under utveckling är:

2. AMPRoam

AMPRoam är en Eduroam-liknande tjänst som erbjuder licensierade radiamatörer Internetacces överallt där AMPRnet har en accesspunkt. En arbetsgrupp är under formering med representanter för intresserade medlemsklubbar. Arbetsgruppens första uppgift blir att formulera en handledning för anslutning av acesspunkter.

3.AMPRoar

Ett öppet dokumentarkiv med accesskontroll.

4. AMPRemote

En första tjänst ska göra det möjligt för ägare av remoterig-utrustning att ge access till en fjärrstyrd radiostation till andra liensierade radioamatörer. Access till annan utrustning är under diskussion.

5. AMPR-IoT - Amatördrivet miljöövervakningsnät

Omfattar delprojekten

6. Mobil fickserver med stöd för frånkopplad drift

Mobil Server för frivilliga resursgrupper (FRG) på uppdrag i områden med dålig Internettäckning.