AMPRNet Sverige är uppbyggt i en regional organisation motsvarande indelningen för beredskaps-Sverige.

Distrikt
Län
Koordinator
0
1
AB
I
SK0BU/SA0BXI
*/SM1ZCA
2
BD
SK2HG/SM2OAN
2
AC
SK2AU/SM2ICO
3
Y
SK3BG/SM3EFS
3
Z
SK3JR/SM3EQF
3
X
FRO-X/SA3IIE
6
R
*
4
W
SK4BW/SM4WOA
4
T
*/SM4WWG
4
S
SK4KS*/SM4UKY
5
D
SK5LW/SA5BUM/SM5OXV
5
E
SK5BN/SA5BKE
5
C
*
5
U
*
6
P
*
6
N
*
6
O
SK6BA/SM6TZL
7
F
*
7
G
*
7
H
*
7
M
*/SA7AUV
7
L
*/SM7FLD
7
K
*/SM7URN
* markerar att medlem/koordinator saknas i regionen. Koordinator i region utan medlemmar är tillförordnad tills dess medlemmar finns. * efter signal markerar icke medlem.