× Allianser och finansiering

Regeringen satsar på Civilförsvaret (https://www.regeringen.se/)

Mer
26 okt 2020 13:42 - 26 okt 2020 14:38 #153 av SM5RVH
Sörmlandskustens räddningstjänst satsar på Beredskapsvärn (se bilaga från Nyköpings_Tidning__Informationsblad_från_Nyköpings_kommun_NR3_2020).

Dessa personer i Beredskapsvärnet finner jag skulle kunna vara en del av de resurser som jag listat i mitt tidigare inlägg nämligen:

- (FRO) Operatörer - ej klart
- Teknisk operatörsutbildning (när så behövs) - ej klart


Jag ska höra mig för om detta går att realisera. Om så är fallet kan vi ha "avlönad personal" som kan stötta att "hålla uppe våra system" i krisläge.

mvh

//robban
Bilagor:
Last edit: 26 okt 2020 14:38 by SM5RVH.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
18 okt 2020 20:17 - 26 okt 2020 14:31 #135 av SM5RVH
Jag håller med om att vi borde kunna bidra.

Jag tror, vilket vi omnämnt tidigare, att vi behöver arbeta för att bygga upp mindre öar som kan fungera autonomt och presentera dessa. Ett sådant exempel är det vi, i nära samarbete med FRO, gör i Sörmland.
>> Det vi har för avsikt att presentera, när nätet är tillräckligt färdigt, är att till kommunens räddningstjänst primärt erbjuda krissamband medelst voice.

Lista på åtgärder:

- (FRO)DMR-repeater uppsatt på hög plats i Nyköping - Check
- Amprnet-anslutning för (FRO)DMR-repeatern - Check
- Reservkraft - fräscha batterier finns, UPS-elektronik saknas
- Handapparater - finns hos FRO - ej färdig plan för hantering (laddning, distribution etc)
- (FRO) Operatörer - ej klart
- Teknisk operatörsutbildning (när så behövs) - ej klart

Nästa steg som pågår parallellt med ovan:
- Anslutning Amprnet Nyköping <-> Katrineholm - Check
- Anslutning Amprnet Katrineholm <-> Flen - Planerat (sponsor finns)
- (FRO)DMR-repeater Flen - finns, programmeras i detta nu
- (FRO)Operatörer - ej klart
- Teknisk operatörsutbildning (när så behövs) - ej klart

-- Här förväntar vi oss "en spridning ala ringar på vattnet",möjligt via kommunens krissamordnare, då flera räddningstjänster ofta har kontakt med varandra och därtill även samarbetsavtal.


I Nyköping finns en accesspunkt, högt placerad, för anslutning mot Amprnet.

Lista på åtgärder relaterade till ovan nämnd accesspunkt:

- Räckviddstester accesspunkt till flera platser i Nyköping genomfört - Check
- Anslutning, till accesspunkten, av utflyttad mottagare (senare DMR-amatörrepeater) - Check
- Anslutning till FRO i Nyköping - på gång, tester genomförda så sent som idag


-- Här kan vi med tex Fickservern på en eller flera platser, företrädesvis kommunens trygghetspunkter i Nyköping och i Flen tillhandahålla tex registrering av personer, begäran om resursförstärkning enligt långa materiallistor (om fickservern har funktionalitet och är byggd att kunna uppdatera/utbyta information med sina "fickserver-kompisar" över lokalt/regionalt nätverk ?).
>> Om ovan fungerar kan vi utöver voicesamband, till kommunens räddningstjänst, även erbjuda textbaserat meddelandesamband.


Mitt eget bidrag är att vara behjälplig samt drivande i uppbyggnad av ovan. Min avsikt är att dokumentera det jag gör och sprida detta till berörda och de som kan vara en resurs i en krissituation då jag själv inte kommer kunna vara det.

Det som överenskommits med FRO Sörmland är att vi för intressenter visar VAD vi har NÄR vi har nåt att visa. Avseende operatörer och uthållighet behövs en översyn om FRO ensamt kan bidra med operatörer eller om vi även behöver engagera andra organisationer (kommunala eller frivilliga).

Jag tror att vi redan nu har platser runt om i Sverige som skulle kunna lista "framgångar" likt ovan. När jag tittar långt norrut ser jag många platser där Amprnet-relaterade länkar m.m. som sannolikt redan har UPS-kraft och i vissa fall även dieselkraftaggregat.

- Är det så att jag har rätt i mitt antagande?

- Har vi fler dylika platser/områden i Sverige?

-- I så fall tycker jag att vi ska hjälpa varandra och koncentrera oss på just de platser där vi har framgångar.
Jag skickar gärna inbjudningar, i samband med uppbyggnader och driftsättningar/installationer, till intresserade att delta för inspirerande kunskapsutbyten (o inte minst lära känna varandra). Sen tar man med sig erfarenheterna hem till sitt eget område och jobbar på där, dit vi andra även blir inbjudna att hjälpa till... osv

mvh

//robban
Last edit: 26 okt 2020 14:31 by SM5RVH.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
14 okt 2020 18:04 #131 av sa0bxi
Sveriges regering satsar nu stort på att förstärka civilförsvaret. De frivilliga försvarsorganisationerna och civilförsvarsförbundet med sina lokala föreningar nämns som viktiga aktörer vid sidan av statliga och kommunala myndigheter. Elektroniska kommunikationer och Cybersäkerhet är bland de prioriterade områdena. Redundant infrastruktur nämns särskilt. Mer information finns på sidan www.regeringen.se/

Här borde Föreningen AMPRNet Sverige och dess medlemmar kunna ge viktiga bidrag. Exakt vilka bidrag vi kan erbjuda beror på oss själva, men om våra tjänster ska efterfrågas måste vi, när det gäller, kunna ta oss tid och prestera på en nivå som kräver mer än hobbyverksamhet. Det är avancerade system vi arbetar med, som ofta kräver att olika kompetenser bidrar. Det krävs vilja och rejäla insatser. Viljan i frivilligorganisationer bygger ju på att det ska vara berikande att bidra. Vi vill lära oss, stimuleras av samarbete, utvecklas och känna att vi gör nytta. Viktiga partners är då de frivilliga försvarsorganisationerna, civilförsvarsföreningarna, regionerna och kommunerna med sina frivilliga resursgrupper.

Hur är det? Finns intresset, viljan och förmågan bland föreningens medlemmar att växla upp verksamheten i samma takt som samhällets satsningar och vad skulle krävas för att, när så behövs, kunna göra detta till mer än en hobby?

Den enda ersättningsmodell för arbete jag själv känner till är den som frivillig brandman som också kan innebära kommunikationsstöd. Den ger en fastställd ersättning för varje utryckning. Vilka andra modeller finns inom civilförsvar och frivilliga försvarsorganisationer?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.122 sekunder
Powered by Kunena Forum