Förslag till Verksamhetsplan 2019

Förslag till kostnadsbudget 2019

Information 2000 (inklusive deltagande i loppisar)
Bankavgift 1000
Domännamn 150
Oförutsett 2000

Maximal medlemsavgift föreslås oförändrad 500 SEK