En av huvudpunkterna på årsmötet är förslaget till förändring av stadgarna. Förslaget innebär främst en uppdatering av ändamålsparagrafen och en breddning av medlemskapet.

Ändamålet att mobilisera amatörradiosamhällets resurser i samhällsnyttig verksamhet är oförändrat. Förslaget till ändringar i ändamålsparagrafen ska snarare återspegla att föreningen nu fått fler resurser än ARDCs IPv4-adressrymd att förvalta, nämligen dels en IPv6-rymd som vi fått via Sunet, dels infrastrukturresurser såsom access till antennplatser, reservfiber och donerad utrustning, exempelvis kraftfulla servrar.

Breddningen av medlemskapet syftar till att underlätta strategiska allianser, både med potentiella användare och med infrastrukturägare och IT-specialister.

Reglerna för delegering av IP-adresser är oförändrade och görs också fortsättningsvis endast till organisationer med licensierade radioamatörer som ansvariga för mottagen delegation.