• call
  SM7nnn
 • name
  Kalle
 • E-postadress
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • home-club
  -
 • comment
  Testing...
 • call
  SA7CND
 • name
  Poul
 • E-postadress
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • home-club
  sk7hw
 • comment
  Kul att få information om amprnet!

 • call
  SA7FMD
 • name
  Karin
 • E-postadress
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • home-club
  -
 • comment
  -

AMPRNet Sverige kommer att vara representerat på D7-mötet med en delegation bestående av Björn/SA0BXI, Christopher/SM5YLG, Håkan/SM7FLD. På programmet står presentation av AMPRNet med diskussion samt demonstrationer.Vi håller till på Törnbottenvägen 17 i Algutsrum, Färjestaden.

Hjärtligt välkomna till en spännande och informativ dag!

# /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help

driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

# Enable this if you want statistics to be logged.
#statsdir /var/log/ntpstats/

statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable

# Specify one or more NTP servers.

# Use servers from the NTP Pool Project. Approved by Ubuntu Technical Board
# on 2011-02-08 (LP: #104525). See http://www.pool.ntp.org/join.html for
# more information.
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 3.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#
# Time servers in Sweden
server ntp1.sptime.se
server 193.11.166.2
server 2001:6b0:42:1::123
server ntp2.sptime.se
server 193.11.166.18
server 2001:6b0:42:2::123
server ntp3.sptime.se
server 193.11.166.36
server 2001:6b0:42:3::123
server ntp4.sptime.se
server 193.11.166.52
server 2001:6b0:42:4::123
server gbg1.ntp.se
server gbg2.ntp.se
server mmo1.ntp.se
server mmo2.ntp.se
server sth1.ntp.se
server sth2.ntp.se
server svl1.ntp.se
server svl2.ntp.se
server 44.140.0.3
server 44.140.13.2
#
# Use Ubuntu's ntp server as a fallback.
#pool ntp.ubuntu.com

# Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
# details. The web page 
# might also be helpful.
#
# Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
# that might be intended to block requests from certain clients could also end
# up blocking replies from your own upstream servers.

# By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited
restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited

# Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1
restrict ::1

# Needed for adding pool entries
restrict source notrap nomodify noquery

# Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
# cryptographically authenticated.
#restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust


# If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
# (Again, the address is an example only.)
#broadcast 192.168.123.255

# If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment the
# next lines. Please do this only if you trust everybody on the network!
#disable auth
#broadcastclient

#Changes recquired to use pps synchonisation as explained in documentation:
# http://www.ntp.org/ntpfaq/NTP-s-config-adv.htm#AEN3918 

#server 127.127.8.1 mode 135 prefer  # Meinberg GPS167 with PPS
#fudge 127.127.8.1 time1 0.0042    # relative to PPS for my hardware

#server 127.127.22.1          # ATOM(PPS)
#fudge 127.127.22.1 flag3 1      # enable PPS API

Att diskutera...

145px SverigesLan2007m145px distrikt karta145px fro karta liten

Dist Reg Koordinator IPv4 IPv6

0

1

AB

I

SK0BU/SA0BXI

*/SM1ZCA

44.140.0.0/18 2001:6b0:4b::/50
2 AC SK2AT/SA2RJO 44.140.80.0/20 2001:6b0:4b:5000::/52
2 BD SK2HG/SM2OAN 44.140.64.0/20 2001:6b0:4b:4000::/52
5 C * 44.140.168.0/21 2001:6b0:4b:a800::/53
5 D SK5LW/SA5BUM /SM5OXV 44.140.152.0/21 2001:6b0:4b:9800::/53
5 E SK5BN/SA5BKE 44.140.160.0/21 2001:6b0:4b:a000::/53
7 F * 44.140.208.0/21 2001:6b0:4b:d000::/53
7 G * 44.140.216.0/21 2001:6b0:4b:d800::/53
7 H * 44.140.224.0/21 2001:6b0:4b:e000::/53
7 K */SM7URN 44.140.248.0/21 2001:6b0:4b:f800::/53
7 L */SM7FLD 44.140.240.0/21 2001:6b0:4b:f000::/53
7 M */SA7AUV 44.140.232.0/21 2001:6b0:4b:e800::/53
6 N * 44.140.192.0/21 2001:6b0:4b:c000::/53
6 O SK6BA/SM6TZL 44.140.200.0/21 2001:6b0:4b:c800::/53
6 P * 44.140.184.0/21 2001:6b0:4b:b800::/53
6 R * 44.140.120.0/21 2001:6b0:4b:b800::/53
4 S SK4KS*/SM4UKY 44.140.144.0/21 2001:6b0:4b:9000::/53
4 T */SM4WWG 44.140.136.0/21 2001:6b0:4b:8800::/53
5 U * 44.140.176.0/21 2001:6b0:4b:b000::/53
4 W SK4BW/SM4WOA 44.140.128.0/21 2001:6b0:4b:8000::/53
3 X FRO-X/SA3IIE 44.140.112.0/21 2001:6b0:4b:7000::/53
3 Y SK3BG/SM3EFS 44.140.96.0/21 2001:6b0:4b:6000::/53
3 Z SK3JR/SM3EQF 44.140.104.0/21 2001:6b0:4b:6800::/53

AMPRNet Sweden

AMPRNet Sweden is a non-profit association of radio amateur organisations formed to manage and stimulate the use of the IPv4 delegation 44.140.0.0/16, the Swedish part of AMPRnet extended by ARDC and the ipv6 delegation 2001:6b0:4b::/48 extended by SUNET, the Swedish National Research and Education Network.

Besides experimental R&D and education, the network built based on these address spaces is used to support organisations nvolved in emergency response activities.

Since May 2013, the Swedish IPv4 allocation is announced out of SSVL (AS8973), a research network at KTH under SUNET, and offered transit to Internet via SUNET with gateways all over Sweden.

Radio amateur clubs all over the country, are offered to connect reseources of interest for society to Internet, directly via a SUNET point of presence (map), or indirectly via an institution connected to SUNET. Examples of such resources include analog and digital repeaters, remotely controlled radio sations, sensor networks for environment monitoring, different sorts of radio beacons, etc. The cooperation bewteen the radio amateurs, their organisations and SUNET is based on a joint interest to cooperate on emergency communication.

The deployment of se.ampr.org is coordinated on a regional basis according to the emergency response organisation of Sweden.

If you want to participate or just follow the development, you are welcome to join the email list Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

A brief presentation is available here

The brown fox jumped over the lazy dogs back...

 

4. AMPRemote

En  som gör det möjligt för ägare av remoterig-utrustning att ge access till en fjärrstyrd radiostation till andra liensierade radioamatörer. Access till annan utrustning är under diskussion.

Regelverket omfattar regler som föreskrivs av adressägarna, ARDC (IPV4) och Sunet (IPV6), samt regler som Föreningen AMPRNet Sverige lagt till för att säkerställa institutionell förankring som ger kontinuitet och möjlighet att övervaka att regelverket följs.  Föreningen, och ytterst adressägarna, förbehåller sig rätten att återta delegationerna om så inte sker.

Reglerna föreskrivna av ARDC framgår av deras Licens och Terms of Service. Sunets regler framgår av deras Acceptable Use Policy (AUP).   Överenskommelserna gör det möjligt att utannonsera adressrymderna till Internet via BGP genom AMPRnet/Sunet-gateways i Sunets närvaropunkter spridda över landet.

Förutom de regler som ARDC och Sunet ger oss,  gäller också nedanstående tilläggsregler för vidaredelegationer av subnät inom Sverige. Observera att alla delegationer kan återtas när som helst om de missköts.

1. Adressrymderna har delats upp i subnät svarande mot den svenska beredskapsorganisationen, i stort sett länsvis med några undantag. Se sidan https://www.amprnet.se/index.php/organisation/regioner

2. Delegationer ges endast till amatörradioklubbar och FRO-avdelningar som åtar sig att följa nedanstående regler och som utser en medlem med amatörradiolicens som kontaktperson för AMPRnet-aktiviteter. Individuella radioamatörer kan sedan använda klubbens/avdelningen adresser för sina AMPR-aktiviteter.

3. Klubbar/FRO-avdelningar som får en delegation att driva en SUNET/AMPRnet-gateway ska i samarbete med SUNET besluta om hur anslutningen till SUNET ska ske och se till att SUNETS regler följs av alla som ansluts via den Gateway de driver. Dessa klubbar/FRO-avdelningar får inledningsvis ett /24-nät delegerat till sig, vilket är det minsta nät som SUNET åtar sig att ansluta. Denna adressrymd ska innefatta nedströmslänkar i den mån andra klubbar/avdelningar ansluts via den klubb/avdelning som driver en SUNET/AMPRnet-gateway,

4. Klubbar som ansluter sig via en annan klubb/avdelning får inledningsvis också ett /24-nät, inklusive nedströmslänkar. I den mån adressbrist uppstår kommer krav på komprimering av adressrymderna att ställas. Adresser som inte används över en längre tid ska återlämnas.

5. En årlig rapport om status och aktiviteter avges regionvisvis från alla anslutna klubbar/avdelningar minst en månad före AMPRnet Sveriges årsmöte. Rapporten ska innefatta statistik om adressutnyttjandet som kan vidarebefodras till adressägarna och anslås på föreningens webbplats. Informationsspridning om pågående aktiviteter i de olika regionerna är en viktig del av föreningens verksamhet.

 

 

Kontakt

1. AMPR Identity Provider-tjänst

Målet, att göra det möjligt att använda den databas över licensierade svenska radioamatörer som SSA driver till att autentisera och individuellt auktorisera radioamatörer att få access till specifika tjänster, har nåtts. En särskild AMPR Identity Provider-tjänst har satts upp med adressen idp.amprid.se. Den första tjänsten, som planeras göras tillgänglig via login-knappen på hemsidan www.amprnet.se för dem som finns i registret, är att logga in för att ange/byta lösenord och underhålla personuppgifter såsom adress, telefonnummer, etc. Exempel ytterligare tjänster under utveckling är:

 • AMPRoam, en eduroam-klon som ger Internetaccess inom AMPRnet åstadkommes genom att medlemmarna i AMPRnet Sverige sätter upp accesspunkter anslutna till AMPRnet med SSID amproam, exempelvis i sina egna lokaler och använder SSA-databasen för accesskontroll.
 • Access till fjärrstyrda utrustningar, tex kortvågsstationer ägda av andra amatörer.
 • Access till UHF/VHF-repeatrar för underhåll
 • Lagring av specifika dokument och datamängder, som endera är konfidentiella eller där dokumentägaren vill veta vem som fått access till dem.
 • Access till ett tjattbaserat ärendehanteringssystem för samarbete mellan beredskapsorganisationer (TMS).

Arkiv

 1. Konstituerande möte 2016-04-23
 2. Styrelsemöte#1 2016-04-27
 3. Styrelsemöte#2 2016-09-22
 4. Styrelsemöte 2017-12
 5. Styrelsemöte#2 2018-03-26

Dokumentation

Har kan dokument som kan antas vara mer allmänt intressanta länkas.
Skicka till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hur blir man medlem i Föreningen AMPRNet Sverige?

Medlemskap är öppet för organisationer och enskilda personer verksamma i Sverige som vill stödja föreningens ändamål som det beskrivs i stadgarna och är medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter som medlemskapet innebär.

Medlemsskap erhålles genom att betala in årsavgiften, för närvarande 350 SEK, till föreningens bankgirokonto 5126-9884.

Medlemsregister

Historik: Radioamatörer i Kanada började experimentera med packet radio 1978

Den första Terminal Node Controllern, TNC, såg dagens ljus under 1980 och radioamatörerna i USA var inte sena att hänga på. Nu bildades Tucson Amateur Packet Radio Society (TAPR) i Kalifornien och man fick fart på produktionen av hård och mjukvara för packet radio.

Hank KA6M

En radioamatör, Dr Hank Magnuski KA6M, insåg tidigt internets betydelse för oss radioamatörer. Han lyckades att på 1980-talet reservera ett helt delnät (= 1/256 av Internet) med IP-adresser (44.0.0.0/8) för amatörradiobruk, en bedrift som i dag vore fullständigt otänkbar att upprepa, det är i dag ont om  IP-v4-adresser!

I takt med att Internet under 1980-1990-talen gjorde sitt segertåg över hela världen, kom betydelsen av AMPRNet att minska för att mer eller mindre tyna bort efter hand. Det som egentligen var kvar, känner vi som APRS (Automatic Packet Reporting System) vilket använder sig av samma kommunikationsprotokoll som packet radio, AX.25.

2013 gjordes en omstart, nu uppstod kopplingen till högskolevärlden vilket innebar att även myndigheter såsom MSB och Civilförsvaret upptäckte vilken resurs som finns att tillgå med all den kompetens och de materiella resurser som finns hos amatörradiokollektivet, lägg därtill radioamatörernas goda vilja att stötta samhället när det verkligen behövs!

2016 bildades föreningen AMPRNet Sverige för att förvalta, koordinera och stimulera användningen av adressrymden.

Ursprungligen fanns det bara en ingång till AMPRNet, det var endast UCLA i USA som erbjöd Internettransit. I dag kan KTH i Stockholm erbjuda anslutning via SUNET, i praktiken innebär detta  att anslutning kan göras på de flesta högskoleorter i Sverige.

AMPRNet Sverige är uppbyggt i en regional organisation motsvarande indelningen för beredskaps-Sverige.

Distrikt
Län
Koordinator
0
1
AB
I
SK0BU/SA0BXI
*/SM1ZCA
2
BD
SK2HG/SM2OAN
2
AC
SK2AU/SM2ICO
3
Y
SK3BG/SM3EFS
3
Z
SK3JR/SM3EQF
3
X
FRO-X/SA3IIE
6
R
*
4
W
SK4BW/SM4WOA
4
T
*/SM4WWG
4
S
SK4KS*/SM4UKY
5
D
SK5LW/SA5BUM/SM5OXV
5
E
SK5BN/SA5BKE
5
C
*
5
U
*
6
P
*
6
N
*
6
O
SK6BA/SM6TZL
7
F
*
7
G
*
7
H
*
7
M
*/SA7AUV
7
L
*/SM7FLD
7
K
*/SM7URN
* markerar att medlem/koordinator saknas i regionen. Koordinator i region utan medlemmar är tillförordnad tills dess medlemmar finns. * efter signal markerar icke medlem.    

– Vad är AMPRNet?

AMPRNet Sverige är:

En oberoende, icke-kommersiell del av Internet i samhällets tjänst, driven av frivilligkrafterIntrobild

AMPRnet i Sverige är namnet på en ipv4-adressrymd (44.140.0.0/16). Den utgör den svenska delen av AMPR som reserverades i Internetutvecklingens barndom för radioamatörverksamhet och förvaltas av en ideell organisation i USA med namnet Amateur Radio Data Communication (ARDC).

AMPR, dvs adressrymden 44.0.0.0/8, hade fram till 2013 en enda kopplingspunkt till Internet, utannonserat från universitetet UCSD. Sedan maj 2013 annonseras adressrymden ut lokalt i Sverige från forskningsnätet SSVL (AS8973) vid KTH via SUNET, det svenska universitetsnätet, till Internet.

AMPRNet Sverige förfogar också över en ipv6-delegation från SUNET (2001:6b0:4b::/48).

Samarbetet mellan radioamatörerna, deras organisationer och SUNET bygger på en diskussion om hur man kan samarbeta i beredskapssammanhang.

Amatörradioklubbar erbjuds att ansluta samhällsnyttiga amatörradioresurser till Internet, direkt via SUNETs anslutningspunkter i hela landet (karta), eller via någon av de anslutna institutionerna. Exempel på sådana resurser är analoga och digitala repeaters, fjärrstyrda radiostationer, sensornätverk, radiofyrar av olika slag,mm.

Uppbyggnaden av AMPRnet Sverige pågår regionsvis. Inledningsvis användes de åtta amatörradiodistrikt som Sverige är indelat i. Sedan början av 2015 tillämpas en finare distriktsindelning, dels för att bättre anpassa verksamheten till beredskapssverige, dels för att minska belastningen på distriktskoordinatörerna och få fler personer inblandade i uppbyggnaden.

Den ideella föreningen AMPRnet Sverige bildades för att förvalta, koordinera och stimulera användningen av adressrymden.

Vill du delta eller följa hur arbetet framskrider kan du anmäla dig till epostlistan Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. här.

Här finns en  broschyr och en presentation.

Omstarten innebär att de allokeringar som gjordes under pionjärfasen inte längre gäller. Nya allokeringar utgår från den nättopologi som uppstår när SUNET/AMPR-gateways upprättas, i första hand vid högskoleorterna. Detta betyder också att den information som fanns i DNS-databasen innan omstarten är obsolet. En backup-kopia av den gamla databasen, per 2014-02-17, finns tillgänglig som ett historiskt dokument och alla som har något att bidra med till historieskrivningen av pionjärfasen inbjudes att göra så.

Vi abonnerar på domännamnet amprnet.se och har subdomänen se.ampr.org delegerad till oss av ARDC. Baklängesuppslagningen för IPv4-rymden 44.140.0.0/16 har delegerats till oss av ARDC och fö IPv6-rymden 2001:6b0:4b::/48 av SUNET. Baklängesuppslagningen ska alltid referera åtminstone till domännamnen se.ampr.org och kan också referera till domänen amprnet.se eller subdomäner av dessa.
Ansvaret för namnserverfunktionen kan delegeras tillsammans med adressrymden till lokala medlemsorganisatoioner för att öka chansen att den fungerar även om delar av nätet isoleras. Detaljer finns här

 

Richtfunkantennen

Genre-bild

NodeRed

Föreningen AMPRNet Sverige är organiserad i regioner motsvarande beredskaps-Sverige

Varje region har en koordinator.

Om regionerna fro karta liten