Seminarium 2021-06-09 kl 18:00

Möteslänk :  https://kth-se.zoom.us/j/4585410628

Bilder:  http://sk0mm.amprnet.se/amprnet/fickservern/2021-06-09-fickserverseminarium.pdf

Idén med fickservern är att ha en dedicerat maskin som samlar på information man tror kommer att behövas även om den plötsligt av en eller annan anledning inte kan nås via ordinarie källor.

Den dedicerade maskinen ska då vara kapabel att att göra informationen tillgänglig i lokala miljöer och samtidigt sträva efter att återupprätta kontakt med omvärlden.

Detta första fickserverseminarium diskuterar vad man bör tänka på och kan om intresse finns följas upp av mer detaljerade genomgångar av valda avsnitt. Först kommer en diskussion om avnämargrupper, behov och krav. Därefter kommer en genomgång av olika plattformar, reservkraftlösningar, robust paketering av mobila enheter, tidshållning, namnuppslagning, mm.

Björn/SA0BXI