Alla medlemmar i AMPRnet Sverige som är intresserade av hantering av IP-adresser är välkomna till en workshop om detta.

Vi tittar närmare på https://phpipam.net/ och diskuterar hur vi gemensamt kan dra nytta av denna.

För detaljer kring mötet se:

https://www.amprnet.se/index.php/arsmote/2016/dokument-ovriga-2016/handelsedetaljer/14/-/ipam-demonstration