Nytt om/från ARDC: Rapport från videomöte 2020-10-10

Två omvälvande händelser inträffade under 2019 som har påverkat ARDC i grunden.

Den första händelsen, att  ARDC för ett drygt år sedan sålde en fjärdedel av sitt A-nät 44.0.0.0/8 till Amazon för ett stort belopp, har tidigare berättats om i detta forum (länk till https://www.amprnet.se/index.php/57-amprnet/nyheter/325-delar-av-amprnets-ip-adresser-salda ). Det är nu känt att det stora beloppet var 109 MUSD.  Detta förändrar successivt ARDC från att i huvudsak vara en ideell förening, förvaltare av adressrymden och försvarare av dess existens till att bli en stiftelse med ett kapital vars avkastning kommer att göras tillgängligt för att ansöka om anslag från för forskning, utveckling, drift, utbilding, mm, inom ARDCs intresseområde.

Den andra händelsen  är att huvudpersonen i ARDCs ledning, Brian Kantor WB6CYT plötsligt och oväntat avled i november 2019. Eftersom Brian skötte i stort sett hela verksamheten och ingen förvarning gavs, ledde detta till en period av intern utredning och utveckling som nu tycks vara över.

Det har alltså tagit tid för ARDCs styrelsen  med Phil Karn KA9Q som ordförande, att omorganisera och förbereda omvandlingen och rekrytera ny ledning.  Man har nu två anställda under styrelsen, Chris/G1FEF, som under några år arbetat nära Brian framförallt med adressportalen, tog omedelbart över det mer jordnära förvaltningsarbetet och ni som följer 44net-listan vet att man för snart två  månader sedan rekryterade en CEO, Rosy Wolfe.

Rosy har fått en flygande start. Hon skickade för en tid sedan ut en enkät till  ARDCs intressenter vars resultat nu har publicerats och finns tillgänglig på sidan https://data.surveygizmo.com/r/704018_5f62474d8dac28.45288442 .  Hon har också precis genomfört ett första tvåtimmars videokonferensmöte där arbetet med policies och regelverk för anslagssökande presenterades och diskuterades. Konferensen spelades in och kommer förhoppningsvis snart att finnas tillgänglig på nätet. Det kommer säkert att annonseras via 44net-listan men vi återkommer också här när detta har skett. En sammanfattning av de viktigaste punkterna förpublicerades på sidan https://www.ampr.org/giving/ .

Man räknar med att kunna fördela cirka 5 MUSD per år. Regelverket finns i stort sett på plats för sökande från USA och arbete pågår för sökande utanför USA.  Det formella kraven på sökande är att vara en ideell organisation jämförbar med  USA 501(c)(3)-organisationer https://en.wikipedia.org/wiki/501 (c)(3)_organization.  Ett pilotfall om vad detta innebär är under utredning i samarbete med DARC i Tyskland. Sedan gäller det naturligtvis att lägga fram bra projekt inom ARDCs intresseområde med excellenta team som kan genomföra dem för att stå sig i den förväntade konkurrensen.

För AMPRNet Sverige förväntas  förändringarna åtminstone på kort sikt inte innebära några förändringar. Det vore  dock intressant att få igång en diskussion om vi kan tänkas samlas runt några projektförslag som skulle kunna stå sig i konkurrensen.

Björn/SA0BXI