Här länkar vi till en artikel på SK3GA hemsida där de skriver om vår verksamhet