ARDC som förvaltar IP-adressrymden 44.0.0.0/8 har beslutat att sälja en del av denna. Mer information om detta finns på:

https://www.ampr.org/amprnet/

Försäljningen påverkar inte de IP-adresser som används i Sverige och styrelsen bedömer just nu att detta inte förändrar något för den verksamhet vi bedriver.