Amprnet är ett bra reservnät till amatörradioklubber som värnar om teknikutveckling och vill hjälpa till vid eventuella samhällsstörningar på internet-nätet.

Med egna länkantenner kan man koppla upp ett reservnät som kan användas vid experiment och för att föra kunskap om hur internet fungerar i praktiken.

Nedan en bild på en länkantenn på en amatörradiomast vars höjd är 18 meter.

20200922 103221