Kanalen är https://jitsi.sm2ampr.net/AMPRnet

Kommande seminarier:

2023-10-04 20:15: Tunnelanslutning till AMPRNet.

En förmodligen inte uttömmande kartläggning av befintliga tunnlar visar på en bred flora både av plattformar på båda tunnelsidorna och tunnlingstekniker. Några av dessa finns dokumenterade i howto-instruktioner på vår web och flera är på väg. Också här är du som har erfarenheter att sprida välkommen att anmäla dig till talarlistan. Just nu har vi Björn/SA0BXI  och Peter/SA2BLV anmälda som inledare. Andra erfarna tunneloperatörer som så önskar är välkomna. Björn har formulerad en tentativ regelbok kompatibel med föreningens ambition att AMPRNet ska vara ett robust nät som vid länkförluster så långt som möjligt nedgraderas med bibehållen funktionalitet. Regelboken finns här: http://www.sk0tm.amprnet.se/amprnet/amprnetstyrelsen/tunnlingsregler.html .

2023-11-01 20:15: Erfarenheter från Beredskapsdagsövningen 2023-09-30 på Värmdö

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) sätter sedan några år varje år upp förslag till mål och  aktiviteter under vecka 39, kallad Beredskapsveckan. Syftet är att höja förmågan hos landets kommuner att hantera extraordinära händelser.  I år, 2023, är temat Övning. Aktiviteterna ger AMPRNets medlemmar möjlighet att visa vad vi kan bidra med.

I Stockholmsregionen är AMPRNet inblandat genom att  Stockholms Skärgårds Sandaramatörer (SSSA), FRO Stockholm och Nacka-Värmdö Räddningssällskap (NVRS) engagerats av Värmdö Kommun. En sambandsövning planeras där scenariot är en Alfrida-liknande storm som slagit ut elnätet i Stockholms skärgård. Förutom traditionella talsambandstjänster som både FRO och amatörradioföreningarna erbjuder sedan många år, ingår några IP-baserade tjänster, vanliga Internettjänster som  IP-telefoni, videokonferens, epost, tjatt, Information över Web, Informationshamstring/cachning, och APRS-spårning/SMS som ska fungera lokalt med hjälp av räddningstjänstens reservkraft och egna batterier, trots att elnätet och de kommersiella teleoperatörernas nät  är utslagna.

SSSA koordinerar. Kontaktpersoner är Tomas/SM0JLZ, ordförande i SSSA, och Håkan/SM0GCD  för FRO och NVRS,

Tidigare seminarier:

2023-09-06 20:15: Det första höstseminariet 6 september blev förhoppningsvis inledningen  på en konstruktiv diskussion som också sådana som missade själva seminariet kan bidra till. Seminariet handlade om en Robust VoIP-tjänst i AMPRNet, dvs en VoIP-tjänst som degraderar gradvis när individuella länkar går ner, som kanske till slut kan resultera i en regionalt/lokalt distribuerat driven robust voiptjänst för hela nätet. Erfarenheter finns från existerande  VoIP-tjänster, några redan i drift. De drivande bakom dessa,  Peter/SA2BLV och Stefan/SM0RGM, inledde. Seminariet samlade nio deltagare.Uppföljningsdiskussionen finns här: https://www.amprnet.se/index.php/forum-1/amprnet-projekt/68-voip-over-amprnet#201