Styrelsemöte 2018-03-26

Kallade

Dagordning

  1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
  2. Korta presentationer av medlemmarna i samband med upprättandet av närvarolista
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Förslag till översyn av webbplats och andra IT-verktyg
  5. Rekrytering och aktivering av medlemmar, tex genom diskussions-/arbetsgrupper
  6. Utveckling av strategi för marknadsföring av AMPRNet mot beredskapsorganisationer
  7. Informellt medlemsmöte i Eskilstuna
  8. Fastställande av medlemsavgiften
  9. Övriga frågor
  10. Mötets avslutande